Ökad efterfrågan krävde en ny kran

Rautaruukki Corporation, Raahe, Finland

Rautaruukki Corporation tillhandahåller stålkomponenter och system för strålkonstruktion inom teknikföretag. Företaget är verksamt i 27 länder, har ca 12 000 anställda och en omsättning som överstiger två miljarder euro. Rautaruukki är en marknadsledande aktör i Norden, Östeuropa och Ryssland. Stålverket i Raahe producerar 2,8 miljoner ton varmvalsat stål och stålprodukter varje år.

Utbyte av en äldre kran för metallhantering

I takt med ökade produktionskrav, behövde anläggningen i Raahe byta ut sin kran för het metallhantering som installerats 1975. Dagens ståltillverkning kräver lyftutrustning med tonvikt på säkerhet, användarvänlighet och enkelt underhåll. 

Konstruktion av en kran med banbrytande funktioner

Konecranes och Rautaruukki samarbetade för att ta fram den nya kranen och utrustade den med smarta funktioner som svajkontroll och målpositionering, vilket gör kranen enklare och säkrare att använda för snabba lyft och transporter av stål. Rautaruukki valde även att lägga till Konecranes övervakningssystem, vilket förbättrar underhållsplaneringen genom att tillhandahålla information om kranens driftförhållanden. 

Resultatet av samarbetet mellan Rautaruukki och Konecranes är en ny och hållbar kran, som gör det möjligt för stålverket i Raahe att möta de ökade produktionskraven, samtidigt som säkerheten, prestandan och underhållsarbetet förenklats och förbättrats.

Videos