Montering inom tillverkningen

Utformad att öka produktiviteten vid monteringsband

Produktivitet och effektivitet är avgörande för driften hos alla moderna produktionsanläggningar. Agilon optimerar produktionslinjerna eftersom den tar lite plats och gör så att den interna logistiken fungerar smidigt. Tiden till slutförande – från montering till ordersändning – förkortas.


Effektivare produktionsprocesser och mindre intern logistik

Agilon hanterar orderplockningen, registrerar alla transaktioner och ser till att produktionslagret innehåller det antal produkter som krävs för alla arbetsfaser. Systemet visar arbetskön och förser användarna med delar och verktyg snabbt via ett transportrör.

Transportröret kopplar samman flera moduluppbyggda hyllsystem, även om de befinner sig på olika våningar. Agilon-systemet kan ta emot inkommande artiklar direkt och data överförs sedan till ERP-systemet. Färdiga produkter färdas inuti Agilon direkt till avsändningsavdelningen.

Spårad kvalitetshantering

Varje transaktion som görs av Agilon är fullt spårbar eftersom varje artikel som läggs in i eller tas ut ur systemet stämplas med användare, tid och datum. Varje artikel kompletteras också av ett digitalt foto från den senaste hämtningen från eller återinförseln i systemet.

De data som Agilon-systemet genererar gör det möjligt att utveckla kvalitets-, anskaffnings- och arbetsmetoder som är mer mångsidiga än tidigare.

Finnair förlitar sig på Agilon i sitt underhålls- och reparationslager

När det gäller verktygshanteringen uppfyller Agilon den självbetjäningsidé som flygplansverkstaden tänkte sig, och samtidigt är verktygen fortfarande 100 procent spårbara.

Du hittar mer utförlig information i onlinebroschyren.

Ta reda på mer utförlig information om Agilon-funktionerna som gynnar lagerverksamheten. Få svar på de vanligaste frågorna om Agilon i lagerlokaler.

Kontakta oss

Konecranes Agilon®-experter står till din tjänst

Vilken Agilon-lösning är den bästa för mitt lager? Hur kan Agilon gynna mitt företag? Om du har frågor finns våra experter här för dig.

Kundberättelse

SSAB Europe Oy – Brahestad, Finland

Agilon övervakar och säkrar tillgången på smådelar på anläggningen för underhållsservice hos Nordens ledande leverantör av höghållfast stål och konstruktionsstål.