Teknologi för avfallsenergi- och biomassakranar

Smarta funktioner

Smarta funktioner rationaliserar lyft, gör utrustningen enklare att använda och minskar materialets cykeltid.

Svängningskontroll

Svajkontroll och aktiv svajkontroll begränsar lastsvängning genom att kontrollera vagnens och bryggans acceleration och inbromsning. Detta möjliggör att lasten kan flyttas på ett säkert och exakt sätt, vilket minskar skaderisken och förbättrar cykeltiderna. Operatören kan köra med full kran-, vagn- och telferhastighet, till och med när fordonet körs nära en vägg, och risken för gripskador minskar.

Skyddade områden

Funktionen skyddade områden kan användas för att tilldela rumsbestämda parameter för kranmanövrering, vilket automatiskt begränsar kranens rörelser till avgränsade arbetsområden. Detta maximerar kranens arbetsutrymme och bidrar samtidigt till att minska olycksrisken, utrustningskollisioner och lastskador.

Målpositionering

Med målpositionering kan upp till 120 förinställda målpositioner programmeras. Med ett enda knapptryck kan operatören lyfta lasten till en förutbestämd höjd, flytta den till en av de inprogrammerade platserna och placera lasten.

Läs mer om vår fullständiga uppsättning smarta funktioner.

Spara upp till 30 procent av kranens elförbrukning med regenerativ bromsning

Regenerativ bromsning är ett system som skickar en del av kraften tillbaka till nätet under varje nedåtgående eller retarderande rörelse, i stället för att den slösas bort med resistorer. Konecranes nätverksbromssystem eliminerar behovet av externt bromsmotstånd. Systemet ger kortare driftstopp och är tillämpligt för flera matningsspänningar. Och det bästa av allt är att det sparar ström och skickar tillbaka ren energi tillbaka till nätverket.