Papperslagerhantering

Ett lagerhanteringssystem kan bidra till att öka produktiviteten och minimera antalet förlorade eller skadade rullar.

När pappersrullar transporteras från golv till lager kan rulldata överföras till lagerhanteringsystemet (Warehouse Management System, WMS), som är en modul i det automatiska lagrings- och söksystemet. Modulen spårar rullarnas tidsstämplar och plats samt övervakar och hanterar papperslager online.

Effektiv användning av utrymme och tid

WMS kan ge hanteringssystemen direkta instruktioner för lagring av rullar, med målet att säkerställa att papperslagret är säkert och utnyttjar utrymmet effektivt. Automatiseringen ökar medarbetarnas säkerhet, samtidigt som de långsiktiga kostnaderna för gaffeltruckar och personal minskar.
Lagerspårningen möjliggör även snabb och exakt rullsökning. Konstant tillgång till rullarnas tillverknings- och lagringsdatum innebär mindre risk att rullar blir för gamla eller förloras.

Lagerhanteringssystemet informerar om rullarnas destination till transportörkontrollsystemet. Det kan även informera transportörsystemet om den lämpligaste lagringsytan i lagerlokalen, så att lokalens utrymmen utnyttjas på bästa möjliga sätt och lagerlokalens transporttider minimeras.

Rätt lagerutrustning

Konecranes automatiserade vakuumlyftar och mekaniska gripar är konstruerade för att hantera pappersrullar varsamt för att minska skador och deformering på rullarna som kan orsakas av lyfttruckarnas klämdon.