Ny utrustning i en etablerad miljö

Constellation Energy, New York, USA

Constellation Energy behövde uppdatera sin förmåga att hantera använt kärnbränsle som torrförvaras i avfallsfat. Den befintliga byggnaden var inte anpassad för den nya kranens laster, så en lösning behövdes.

Det tekniska team på Konecranes som tilldelades projektet inledde ett nära samarbete med både kunden och tillsynspersonal för att utvärdera olika potentiella konstruktioner och ta itu med de svåra tekniska utmaningar som projektet medförde. Teamet tillhandahöll även detaljerade rapporter i syfte att kontrollera och bekräfta att alla projektkrav kunde uppfyllas.

Som ett resultat av denna detaljerade analys tog Konecranes fram en specialiserad design för den nya kranen som inte innebar någon ytterligare belastning på den befintliga byggnaden.

Det nya systemet använde ett teleskopbomsystem med rullande brygga som flyttade kranens lastbelastning till en plats utanför byggnaden.

Innovation i design och effektivitet

Tack vare det innovativa teleskopbomsystemet med rullande brygga kunde kranen utföra de kritiska 125 ton tunga lyft som krävdes inuti byggnaden, utan omfattande och dyra strukturanalyser och byggnadsändringar.

Konecranes 125-tonskran med single failure proof-teknologi är troligen den mest tekniskt innovativa kranen av sitt slag som någonsin har byggts för kärnkraftsindustrin. Detta unika kransystem används nu av vår kund för att hantera avfallsfat för torrförvaring på ett säkert, effektivt och tillförlitligt sätt.