Bygga en ny tillverkningsanläggning

ATA Gears – Tampere, Finland

ATA Gears är ett välkänt finskt företag som designar, tillverkar och säljer kugghjul. Företaget levererar produkter till många sjöfartskunder och har sina största exportmarknader i Norge, Japan och Kina. År 2009 öppnade ATA en ny fabrik i Tampere, med målsättningen att ha full tillverkningskapacitet år 2013.

ATA behövde moderna och effektiva sätt att flytta olika delar av produktionen till maskiner och arbetsstationer i den nya anläggningen. Företaget ville implementera den nya utrustningen och lägga tonvikten på säkra lyft, användarkomfort och en effektivare tillverkningsprocess.

En smart kran för bättre resultat

”När vi letade efter en kranleverantör stod det snart klart att Konecranes var en mycket stark kandidat”, säger Erkki Toimela, Line Manager på ATA Gears.

Vi levererade en smart CXT-traverskran med en lyftkapacitet på 10 ton till den nya anläggningen. Kranen kan utföra många olika lyftuppgifter, inklusive lyft för maskinunderhåll. Vi utrustade kranen med många av våra smarta funktioner för att ge föraren bästa möjliga kontroll: arbetsområdesgränser, svajkontroll, positionering, skyddade områden, mikrohastighet, stötbelastningsskydd och utökat hastighetsområde (ESR). Den användarvänliga radiokontrollen av den intelligenta kranen ger realtidsinformation om en lasts vikt och position i förhållande till tillgängligt arbetsutrymme.

Ett framgångsrikt samarbete

Projektet gick enligt planerna, både med avseende på budget och tidsplan, och både Konecranes och ATA Gears var mycket nöjda. ”När vi behöver fler produkter kommer vi självklart att fortsätta vårt samarbete med Konecranes”, säger Toimela.

När ATA behöver utrustning och tjänster för att expandera sin högkvalitativa tillverkning kommer Konecranes att leverera dem.