Arbetsstationskranar

Kransystem för alla behov

Konecranes KBK arbetsstationslyftsystem är konstruerade för att uppfylla de varierande och krävande kraven som ställs på arbetsstationer och produktionslinjer som behöver lyftkapacitet på upp till 2 000 kg. De kan vara takmonterade eller fristående, enkel- eller dubbelbalksbryggor eller till och med enkelbalkar. Konecranes KBK aluminium arbetsstationslyftsystem levereras med en lätt och hållbar inkapslad aluminiumprofil. Konecranes KBK stål arbetsstationslyftsystem är med sin inneslutna stålprofil robust och stark.

Vi erbjuder långa spännvidder för våra arbetsstationskranar. Det medföljande spåret sträcker sig långt, vilket gör att vi kan erbjuda full täckning för produktions- och monteringslinjer.

Konecranes KBK aluminium arbetsstationslyftsystem.

Lätta, hållbara och mångsidiga lyft

Konecranes KBK stål arbetsstationslyftsystem.

Starka, robusta och flexibla lyft

Snabb installation

För verksamheter som kräver att personalen gör precisa, repetitiva rörelser erbjuder våra kransystem för arbetsstationer ett ergonomiskt och kostnadseffektivt alternativ, utan de arkitektoniska investeringar som ofta krävs vid installation av en traverskran.

Våra arbetsstationskranar med standardprofiler och bultförband kan installeras snabbt. I vissa fall har det tagit mindre än en dag. Med den här typen av hastighet och genom att anpassa installationen till era befintliga produktionsscheman strävar vi efter att minimera utrustningens och produktionens stilleståndstid.