Arbetsstationskranar

| Kransystem för alla behov

Konecranes XK-A och XK-S arbetsstationskransystem är konstruerade för att uppfylla de varierande och krävande kraven som ställs på arbetsstationer och produktionslinjer som behöver lyftkapacitet på upp till 2 000 kg. De kan vara takmonterade eller fristående, enkel- eller dubbelbalksbryggor eller till och med enkelbalkar. XK-A levereras med en lätt och hållbar inkapslad aluminiumprofil. XK-S är med sin inneslutna stålprofil robust och stark.

Vi erbjuder långa spännvidder för våra arbetsstationskranar. Det medföljande spåret sträcker sig långt, vilket gör att vi kan erbjuda full täckning för produktions- och monteringslinjer.

XK-A aluminiumkranar för arbetsstationer.

Lätta, hållbara och mångsidiga lyft

XK-S stålkranar för arbetsstationer.

Starka, robusta och flexibla lyft

| Snabb installation

För verksamheter som kräver att personalen gör precisa, repetitiva rörelser erbjuder våra kransystem för arbetsstationer ett ergonomiskt och kostnadseffektivt alternativ, utan de arkitektoniska investeringar som ofta krävs vid installation av en traverskran.

Våra arbetsstationskranar med standardprofiler och bultförband kan installeras snabbt. I vissa fall har det tagit mindre än en dag. Med den här typen av hastighet och genom att anpassa installationen till era befintliga produktionsscheman strävar vi efter att minimera utrustningens och produktionens stilleståndstid.