TRUCONNECT®-fjärrövervakning för kranar

Att använda data från kranen

Fjärrövervakningen TRUCONNECT använder sensorer för att samla in data angående drifttider, motorstarter, arbetscykler och nödstopp, vilket ger insyn i kranens användning. Tjänsten övervakar även bromsar och omriktare. Alla uppgifter skickas till centret för dataövervakning, där de sammanställs och görs tillgängliga på vår kundportal yourKONECRANES.com.

Data från TRUCONNECT som finns tillgängliga på yourKONECRANES.com:

  • Säkerhetsrelaterade problem som överhettning, överbelastningar och nödstopp
  • Driftstatistik som arbetscykler och drifttimmar
  • Uppskattning av livslängd för vissa komponenter, som exempelvis lyft- och bromsanordningar

Säkerhetsmeddelanden som skickas automatiskt via e-post eller textmeddelanden för att uppmärksamma personalen på säkerhetsrisker. 

Tillgängligt för hela kranparken

Fjärrövervakningen TRUCONNECT finns för närvarande för Konecranes CXT®-kranar för industriella tillämpningar och för SMARTON®-kranar och andra specialbyggda kranar för tunga tillämpningar. Möjligheten till fjärranslutning finns i ny Konecranes-utrustning, men kan också eftermonteras på befintliga industrikranar.