Styrkan i erfarenhet

Lyft för varje process i verket

Konecranes har den expertis och teknologi som behövs för de svåra och farliga lyftarbeten som krävs inom stålindustrin. Vi tillhandahåller lyftutrustning för tunga och farliga föremål under hela processen. Från att flytta järnmalm och återvunnet stål till att hälla het metall och forma produkter i valsverket.

Konecranes tekniska team och serviceteam besitter expertkunskap inom varje led i stålproduktionen och strävar hela tiden efter att hjälpa er att producera mer stål. 

Egen analys och teknik

Vi är stolta över vår tekniska anknytning till stålindustrin. Många av våra ingenjörer har arbetat inom stålindustrin, så vi är väl rustade att konstruera utrustning som passar verksamheten i miljöer där stål tillverkas. Vi lägger inte ut våra viktigaste färdigheter på entreprenad. Istället använder vi vår egen kunskap, i utveckling och service av robust och tillförlitlig lyftutrustning.

Vi använder den senaste tekniken

Vi är medvetna om hur viktig lyfttekniken är under ståltillverkningsprocessen. Våra investerar kontinuerligt i forskning och utveckling, som driver på våra innovationer. Våra smarta funktioner, som svajkontroll, målpositionering och skyddade områden bidrar till färre misstag från förare. Vår energibesparande teknologi använder regenerativa nätverksbromsar, för att minska elkostnader och miljöpåverkan.

Håll igång kranarna

Vi erbjuder fullständiga underhållstjänster och komponentundersökningar för att hålla utrustningen i verksamhaten igång. Vi kan även tillhandahålla utbildningsalternativ som hjälper era operatörer att uppgradera och underhålla sina förarkunskaper. 

Närhet till kunden

Vi har branschens största och mest utbredda servicenätverk. Vi strävar efter att bli den ledande lokala leverantören av kranunderhåll på alla marknader.