Kunskap och kapacitet till förfogande

Det krävs tillförlitlig lyftutrustning genom hela produktionsprocessen inom stålindustrin. Vår långa erfarenhet och kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling ligger bakom våra innovationer.

Smarta funktioner för enkel och effektiv lasthantering

Konecranes smarta funktioner kan implementeras på kranarna i stålanläggningen för att göra dem säkrare och enklare att använda.

Exempel på smarta funktioner:

  • Svajkontroll begränsar lastsvängning genom att kontrollera vagnens och bryggans acceleration och inbromsning. Detta möjliggör snabbare lasthantering och en mer precis lastpositionering.
  • Flytande last bibehåller lastens position efter ett lyft, vilket ger en jämnare och snabbare återstartsrörelse som minskar slitaget på bromsarna.
  • Målpositionering möjliggör att upp till 120 förinställda målpositioner kan programmeras. Med ett enda knapptryck kan operatören lyfta lasten till förutbestämd höjd, flytta den till en av de inprogrammerade platserna och placera lasten.
  • Funktionen Skyddade områden definierar skyddade zoner, som exempelvis produktionsmaskiner och lagerplatser där kranen inte har tillträde.

Regenerativ inbromsning sparar energi

Våra kranar finns tillgängliga med den senaste regenerativa energitekniken för att vara mer miljövänliga. Det regenerativa bromssystemet skickar en del av kraften tillbaka till nätet under varje nedåtgående eller inbromsande rörelse istället för att den slösas bort med resistorer. Detta kan minska kranens energiförbrukning med upp till 30 procent. 

Konstruerad för att prestera

Konecranes prioriterar forskning och utveckling för att konstruera kranar som förbättrar säkerhet, lasthantering, tillförlitlighet och prestanda.

  • Våra kompakta lyftsystem med minskade kroksidomått skapar en större arbetsyta och mer fri höjd.
  • Vår CXT-kran använder ett innovativt inlöpningssystem, som är utformat för att ge linorna längre livslängd.
  • Konecranes drivanordningar är särskilt utformade för krananvändning och sparar energi.
  • Våra kranar för het metall har utökade nyttjandefaktorer, en reduktionsväxel, redundans i viktiga system, en reservbroms på lintrumman och rörelsebegränsare.

Automatiska stålkranar

Automatisk körning av kranar är praktiskt i stål- och produktlager eller andra lagerfunktioner. Att transportera och lagra stål är en repetitiv process som fungerar allra bäst när den utförs av en hel- eller halvautomatisk kran.

Automatisering underlättar kranoperatörernas arbete och ger ett snabbare arbetsflöde. Konecranes lagerhanteringssystem organiserar lagerytor och gör det enkelt att hitta rätt bland produkterna. 

Andra repetitiva rörelser kan med fördel automatiseras, exempelvis kranar som lyfter smält metall, eller kranar som lossar eller sorterar skrot för ugnen.