Portal, Storage and Woodyard Cranes image

Portalkranar och containergårdskranar

Konecranes portalkranar kombinerar lossning, transportering och lastning.

Läs mer

Paper Mill Cranes image

Kranar för pappersbruk

Konecranes erbjuder kranar och materialhanteringssystem för alla lyftapplikationer inom pappers- och massaindustrin, exempelvis processkranar, underhållskranar, kranar för hantering av moderrullar och verkstadskranar.

Läs mer

Auxiliary Cranes image

Hjälpkranar

Varje pappersbruk behöver lyftutrustning som stöder hanteringen av råmaterial, och funktioner för underhåll av maskiner i de viktigaste produktionsprocesserna.

Läs mer

Maintenance Cranes image

Underhållskranar

Kranar som används för service av processutrustning är oftast kranar för våtpartiet, kranar för bestrykning, kranar för avsvärtningsanläggningar, underhåll av vakuumpump, kranar och telfrar för mellanvåningen, kranar för valsslipverkstäder och verkstadskranar.

Läs mer

Parent Roll Handling Cranes image

Kranar för hantering av moderrullar

Konecranes torränds- och rullmaskinskranar kan snabbt hantera all produktion från processmaskinen, och transporterar tunga rullar med precision mellan maskiner som går för högtryck.

Läs mer

Workshop Cranes image

Verkstadskranar

Mekaniska verkstäder och valsslipverkstäder behöver lyftutrustning för stödfunktioner. Denna utrustning kan omfatta valsslipmaskinkranar, kranar för reservdelsförvaring, kranar för arbetsstationer, lätta kranar och kranar för lastning och lossning av material.

Läs mer

new vacuum lifter

Vakuumlyft oemballerade rullar

Den automatiserade vakuumlyften optimerar effektivitet och noggrannhet vid hantering, transport och förvaring av pappersrullar.

Läs mer

new mechanical gripper

Mekanisk gripare för emballerade rullar

Den smala mekaniska griparen hanterar rullarna varsamt med anpassat tryck och maximerar lagerkapaciteten med hjälp av effektiv utrymmesanvändning.

Läs mer

Lift Trucks

Lyfttruckar

Vi erbjuder ett stort utbud av lyfttruckar, gaffel- och vagnkombinationer, gaffel- och stagsystem, klämaggregat för pappersbalar samt aggregat för snabba byten.

Läs mer