Leveranskoncept för varvskranar

Först definieras behovet och rätt typ av produkt, sedan väljer vi ett effektivt leveranskoncept tillsammans med vår kund. Leveransens omfattning kan delas in i tre nivåer:

1. Teknik: Design, komponenter, kontroll och driftsättning
2. Totalentreprenad: Fullständigt ansvar från design till leverans
3. Komplett paket: Kontrakt för totalentreprenad och underhåll

Leveranskonceptet innebär en optimering av kostnader, leveranstid och krananläggningens eventuella begränsningar. Hög leveranskvalitet är standard hos Konecranes.

Våra egna reservdelar kompletteras med komponenter från de bästa leverantörerna. Vi accepterar inga lågpriskomponenter i våra konstruktioner, utan omfattande kontroller och tester.

Produktionen av stålstrukturer läggs ut på underentreprenad och övervakas noga av Konecranes. För att hålla transportkostnaderna nere samarbetar vi med rutinerade och nära samarbetspartners, som befinner sig så nära den aktuella anläggningen som möjligt.

Beroende på eventuella driftsbegränsningar levererar vi antingen kranen helt färdigmonterad eller i delar som sätts samman på plats.  Vi har alltid våra kunders verksamhet i åtanke och gör vårt bästa för att minimera avbrott.

Nästa fas är start och testning. Först finjusterar vi och testar kranen, så att vi vet att allt fungerar i enlighet med de tekniska specifikationerna. Sedan testar kundens operatör och kontrollerar att kranen fungerar som den ska.

Våra driftsingenjörer lämnar inte en anläggning förrän operatören anser att kranen fungerar tillfredsställande. En nöjd operatör är en säker och effektiv operatör.

När överlämningen är gjord kommer vi överens om bästa sätt för utbildning och övervakning av personal när de börjar använda kranen.