Lintelferkranen CXT NEO

Specialutrustning för speciella jobb

Konecranes lintelferkran CXT NEO är en specialversion av vår välkända CXT-kran. CXT NEO är kraftfull och flexibel och har en lyftkapacitet på upp till 80 ton och med två telfrar upp till 160 ton, Kranen är särskilt lämplig för tillverkningsindustrin och verkstäder.

Precisa, kraftfulla och säkra rörelser

Vår energieffektiva ASR-frekvensstyrning (Adaptive Speed Range) ger exakt lastpositionering. Steglösa lyfthastigheter ger kontroll över lasten, oavsett om man föredrar långsammare lyft eller lyft som är upp till 50 procent snabbare. Med radiostyrning är varje rörelse smidig och enkel.
Energikedjan matar de primära ström- och styrkablarna längs kranbryggan, vilket skyddar kablarna från mekaniskt slitage och håller utrymmet under kranen fritt. Arbetsmiljön vid kranen är säkrare för de anställda och utrustningen löper mindre risk för att bli skadad.

Säkrare lasthantering med smarta funktioner 

Konecranes smarta funktioner ger dig kontroll över materialhanteringen i produktionsprocesser. För CXT NEO har vi skapat en säkerhetsmodul med följande funktionerna ”Följ mig”, krokcentrering och ikrokningsskydd, vilka baseras på mätning av lin vinkeln. Huvudändamålet är att förhindra eventuell sidodragning eller lastsvängning när lasten är lyft och förflyttas.

Med ”Följ mig-funktionen” kan kranen förflyttas ovanför lasten genom att föraren helt enkelt styr kroken för hand. Detta gör det lättare och snabbare att lasta och lossa kranen. Krokcentrering är utformad för att eliminera sidodragning under lyftning genom att automatiskt positionera sig direkt över lasten. Ikrokningsskydd är utformad för att stoppa alla kranrörelser om kroken, slingan eller lasten av misstag fastnar i något.

Kontakta Konecranes för att diskutera hur CXT NEO-kranen passar dina lyftbehov.