Agilon övervakar och säkrar tillgången på smådelar hos SSAB Europe Oy vid anläggningen i Brahestad

SSAB Europe är Nordens ledande leverantör av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. Företagets anläggning i Brahestad har specialiserat sig på underhållstjänster för industriella tillämpningar och tillverkningsprocesser. Verkstaden ville lösa vanliga problem som många företag som sysslar med tillverkning eller reparation ställs inför. Man implementerade Agilon för att sköta övervakningen av och garantera tillgången på smådelar.

UTMANING

 • Det var svårt att hitta reservdelar och material, och det tog tid att beräkna materialmängden och att lägga order.
 • Reparationsverkstadens gamla huvudsystem för materialhantering började närma sig slutet av sin livslängd.

KRAV

 • Att kunna övervaka materialförbrukningen så exakt som möjligt.
 • Att göra det möjligt att beställa material med låga lagernivåer automatiskt genom att underlätta samarbetet med underleverantörer och se till att arbetsprocesserna inte störs.
 • Ett omfattande tjänstepaket.

RESULTAT

 • Tiderna för färdigställande är kortare när de anställda inte behöver vänta på delar utan bara kan hämta dem direkt från systemet. Arbetet kan genomföras snabbare. Användarna är nöjda eftersom de alltid har tillräckligt med material och slipper onödiga avbrott.
 • Agilon har hjälpt SSAB Europe att stärka sitt samarbete med smådelsleverantörer. Eftersom orderprocessen sköts med Agilon-systemet behöver superanvändaren bara upprätthålla saldogränserna, kontrollera leverantörsfakturor och övervaka användar- och förbrukningsrapporterna för produkterna. Det är inte längre nödvändigt att inventera.
 • Tack vare priserna och den ökade översikten över användning och förbrukning har förbrukningen av vissa delar redan minskat. Att systemet säkerställer tillräckliga leveransmängder och tillgången på lämplig personlig skyddsutrustning tjänar också reparationsverkstadens främsta mål – säkerhet på arbetsplatsen.

Agilon-systemet används av fler än 400 anställda inom reparationsverkstaden och inom tjänsten för reparationer på plats, samt av två smådelsleverantörer. Användarna lärde sig snabbt att använda systemet.

LÖSNING

 • Efter att man hade planerat verkstaden och valt en lämplig plats installerades ett 6 meter långt och 4,6 meter brett Agilon-system vid SSAB:s Brahestad-anläggning på bara två dagar. En effektiv installation garanterade att verkstadens arbete kunde fortsätta utan avbrott. Vi gav också systemanvändarna utbildning i hur man använder systemet.
 • Agilon gör det möjligt att i realtid övervaka och upprätthålla lagernivåerna av de smådelar som behövs i reparationsverkstaden. Mängden artiklar som befinner sig i lådor uppdateras efter varje transaktion och den här informationen används till att hålla lagernivåerna av en viss artikel uppdaterade.
 • Utöver SSAB:s egen personal använder två av företagets underleverantörer Agilon. Systemet meddelar underleverantörerna via e-post om att de behöver fylla på material när lagernivåerna är låga. En kopia på ordern skickas till ansvarig SSAB-personal, och underleverantören levererar sedan materialet för att fylla på lagret i verkstadens Agilon.