Finnair förlitar sig på Agilon i sitt underhålls- och reparationslager

Utmaningen: hur man säkerställer spårbarhet, tillgänglighet och snabbhet i verktygen

Finnair Technical Services erbjuder reparationer av komponenter för hela Finnairs flotta – flygplanstyperna Airbus, Embraer och ATR – i sina flyghangarer på Helsingfors-Vanda flygplats. Målet är att utföra allt underhållsarbete vid rätt tidpunkt, med full transparens och så säkert och kostnadseffektivt som möjligt, så att planen kan lyfta i tid.

”Säkerheten är vår främsta prioritet. Inom vår serviceverksamhet måste vi ha 100 procent spårbarhet för alla våra verktyg, enligt kraven i Del 145-godkännandet som utfärdats av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA)”, säger Joni Janatuinen, projektingenjör vid Finnair Technical Services.

Varje underhålls- och reparationsverktyg har graverats med laser. Det är mycket viktigt att kunna veta exakt vilka flygplan som varje verktyg har använts på samt av vem och när.

”En av våra utmaningar var att skiftbytestiderna hos vår logistikpartner HUB logistics, som är ansvarig för MRO-lagret (underhålls- och reparationslagret), ibland skilde sig från skiftbytestiderna i vår flygplansverkstad. På grund av denna skillnad i skiftbytesrytm kunde våra mekaniker inte alltid få ut de verktyg de behövde från MRO-lagret.”

En annan och ännu större utmaning hade att göra med hur lång arbetstid som tillbringades vid disken, i väntan på att få hämta ut eller lämna tillbaka verktyg. Den stod för 45 procent av den totala resurstiden för alla lagertransaktioner. En studie visade att 80 procent av den tid som tillbringades vid disken utgjordes av väntan.

Konecranes Agilon Finnair

”Om man ska kunna börja arbeta utan fördröjning är det nödvändigt att man kan hämta ut verktygen omedelbart utan att behöva vänta vid lagerdisken. På grund av utmaningarna ovan började vi dra upp riktlinjerna för olika självbetjäningsalternativ och automatiserade lösningar. Tanken var att vi ville öka produktiviteten i verksamheten, implementera en dygnet-runt-princip utan fördröjning och minimera väntetiden”, säger Joni Janatuinen.

Lösningen: ett skräddarsytt system som fungerar dygnet runt, året runt

Agilon solutions for Finnair

I november 2018 började HUB logistics använda Konecranes materialhanteringssystem Agilon® i Finnairs största flyghangar. Den 14 meter långa och 6,1 meter höga enheten har två accesspunkter, robotar och genomgående passager. Det finns ungefär 1 300 verktyg i Agilon med en beläggning på över 80 procent.

Numera upptar verktygen bara omkring 30 kvadratmeter lageryta, jämfört med de 100 kvadratmeter som de krävde tidigare.

Förr låg verktygshanteringen i en sluten extern applikation. Det nya systemet, som fungerar dygnet runt, 365 dagar om året, har integrerats i flygplansverkstadens ERP-system AMOS, där alla kan spåra och övervaka verktygshanteringen. AMOS sköter dessutom Agilons behörighetskontroll.

Användargränssnittet har anpassats så att det tillgodoser behoven hos omkring 500 mekaniker. Bland annat har systemet en streckkodsläsare, som gör det otroligt snabbt och enkelt att använda. Agilon är även utrustat med ett brandsläckningssystem med koldioxid som släckningsämne.

Automation bevarar full spårbarhet och sparar tid

När det gäller verktygshanteringen uppfyller Agilon den självbetjäningsidé som flygplansverkstaden tänkte sig, och samtidigt är verktygen fortfarande 100 procent spårbara. De bilder som tas av systemet samt användaridentifieringen vid accesspunkterna förbättrar spårbarheten ytterligare. Dessutom eliminerar Agilon behovet av lagerinventeringar och manuell hantering.

Janatuinen är mycket nöjd med Agilon och de fördelar systemet ger. För närvarande görs omkring 60 procent av verktygsuttagen med hjälp av systemet. Resten av verktygen, som inte kan lagras i Agilons system på grund av sin storlek eller andra egenskaper, hämtas fortfarande ut vid lagerdisken.

Joni Janatuinen, Project Engineer at Finnair Technical Services
”Agilon sparar massor av tid åt oss. Den automatiserade uthämtningen och återlämningen av verktyg, liksom andra automatiserade transaktioner, har frigjort resurser för andra arbetsuppgifter på lagret. Detta gör att vår logistikpartner kan förse oss med effektivare tjänster och högre kvalitet, exempelvis insamling av verktyg och inplacering på hyllorna.”

* Tyska Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) utvärderar årligen vilka som är världens säkraste flygbolag och tilldelar dem ett särskilt säkerhetstal. I listan för 2019 har Finnair förstaplatsen med ett säkerhetstal på 93,91 %.

Läs om hur Agilon har revolutionerat materialhanteringen för våra kunder

Kontakta oss för att lära dig mer om Agilon och hur det skulle gynna ditt företag