Automatiska kranar jobbar dygnet runt för att alstra energi

Fortum – kombinerat värme- och kraftverk i Klaipeda, Litauen

Fortum är ett finskt energiföretag som grundades 1998. Företaget har ett flertal olika kraftverk i bland annat Polen och Ryssland. Utöver el- och värmeproduktion tillhandahåller företaget en rad olika energirelaterade tjänster och produkter. Fortum har anläggningar för både vattenkraft och avfallsförbränning och lägger fokus på hållbara lösningar.

Ökade krav på kontinuerlig energiproduktion

Klaipeda är den tredje största staden i Litauen. Staden har en av norra Europas få isfria hamnar, så staden är viktig för transport och handel i regionen. När Klaipeda skulle bygga ett nytt kraftverk och för att hantera avfall och producera energi valde man Fortum. En kombinationsanläggning använder CO2-neutral biomassa som blandats med kommunalt och industriellt avfall som bränsle.

Kraftverket behövde kranar för att flytta avfall från lagerområdet till den närliggande förbränningsugnen. Anläggningen är igång dygnet runt, sju dagar i veckan. Därför krävdes det att även kranarna måste kunna arbeta oavbrutet. Om kranarna står stilla under en längre period matas inte förbränningsugnen, vilket i sin tur leder till att turbinerna stannar och att anläggningen inte genererar värme eller elektricitet.

Automatiska kranar med fjärrövervakningsfunktioner

Konecranes var involverade i konstruktionen av kraftverket redan under den tidiga planeringsfasen. Två gripkranar som arbetar tillsammans var tillräckligt för att täcka hela det enorma avfallsområdet. Krankontrollerna var helautomatiska och utrustade med teknik för fjärrövervakning.

Minskat avfall, minskade utsläpp

Kraftverket invigdes av Finlands och Litauens presidenter år 2013 och producerar idag 140 GWh elektricitet och 400 GWh värme för Litauen per år. Kraftverket täcker 40 procent av Klaipedas värmebehov. Genom att använda avfall som bränsle har deponiernas storlek minskat, och CO2-utsläppen reducerats med 96 000 ton per år.

Klaudijus Zilinskas, Fortums verksamhetschef, är mycket nöjd med Konecranes snabba och effektiva service. Tack vare fjärrövervakningen behöver Konecranes tekniker sällan besöka anläggningen, förutom vid schemalagda servicebesök och underhåll som genomförs i förebyggande syfte. De två automatiska gripkranarna från Konecranes har levt upp till förväntningarna och hanterar det tuffa, oavbrutna jobbet i avfallsområdet utan problem.