MAINMAN Planerat underhåll

Planerat underhåll baserat på erfarenhet och teknik

MAINMAN® Q3 Planerat underhåll utgör grunden till vårt CARE-program för förebyggande underhåll. Det är en underhållstjänst som ligger till grund för de råd om planering, spårning, rapportering och underhåll som vi ger våra kunder. Vid rådgivningen utgår vi från vår unika MAINMAN® Q3-teknik, vår egna risk- och rekommendationsmetod samt vår samlade globala kunskap om underhåll.

Tjänsten är unik för traverskranar. Den ger en djupgående bild av utrustningens skick och behovet av rutinunderhåll, till exempel i form av inställning och smörjning, i syfte att uppfylla tillverkarnas underhållskrav. I tjänsten ingår en inspektion av behovet av förebyggande underhåll, visuella kontroller, rutinunderhåll och drift- och funktionstest av lyftutrustningen.

På Konecranes har vi många års erfarenhet av inspektion och underhåll av kranar samt av att arbeta med vår egen MAINMAN-plattform för underhållsteknik. För dig betyder det intelligentare och mer lyhörd kundservice.

Bättre och effektivare arbetsmetoder med MAINMAN® Q3

Fördelarna med att använda MAINMAN® Q3 vid underhåll och inspektioner är många:

• Papperslösa service- och inspektionsrapporter
• Integrerade verksamhets- och säkerhetsutvärderingar
• YourKonecranes.com: en webbportal där du har tillgång till information om utrustningen och underhållshistoriken via en webbläsare
• Bättre rapportering av säkerhetsproblem och säkerhetsrisker

Kontakta oss för mer information.