Automatisering av kranar för avfallsenergi och biomassakranar

Automatiserade kranar för avfallsenergi (WTE-kranar) bidrar till att förbättra säkerheten på anläggningen, precisionen vid lasttransporter, effektivitet och prestanda. Obemannade helautomatiska kranar minskar de direkta operatörskostnaderna, och avancerade system kan samla kranstyrningen till ett centralt kontrollrum. Skräddarsydda övervakningstjänster kan ge mångsidiga verktyg som gör det möjligt att styra processer antingen från manöverpanelen eller via fjärrstyrning från det centrala kontrollrummet.

Välj den kranautomatiseringsnivå som passar produktionsbehovet:

  • Halvautomatik
  • Matningsautomatisering
  • Blandningsautomatisering
  • Obemannad helautomatiserad treskiftsanvändning

Biomassakranen CXT®

Biomassakranen CXT är ett helautomatiserat och helt operatörsfritt system. Kranen sköter hanteringen av bränslematerial på egen hand.

Fördelar med CXT®

  • Effektivare verksamhet med helautomatisering
  • Ökad säkerhet med smarta funktioner
  • Mindre buller och utsläpp, mer utrymme för processen
  • Lyftomriktare med utökat hastighetsintervall, Extended Speed Range (ESR), ger smidig och snabb manövrering som kan förkorta cykeltiderna