Konecranes hållbarhetsarbete belönades för första gången med guld från EcoVadis

Corporate press releases

Konecranes har fått guldklassificering från EcoVadis för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete. Detta är bolagets bästa klassificering någonsin. Bolagets åtgärder, policyer och rapportering placeras bland de högsta 4 procenten av alla utvärderade bolag globalt, och bland den högsta procenten av allmänna maskinföretag.

Ecovadis, som utvärderar företags hållbarhetsarbete, höjde Konecranes klassificering jämfört med 2020 tack vare implementering av ytterligare policyer, ökad transparens och nya certifieringar. Därutöver ansåg EcoVadis att företagets hållbarhetsresultat ligger på avancerad nivå avseende miljö, arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter, etik och hållbar anskaffning.

Sedan undersökningen 2020 har Konecranes åtagit sig att sätta upp vetenskapsbaserade klimatmål, erhållit informationssäkerhetscertifikatet ISO 27001 för sina digitala tjänster, inlett hållbarhetsrevisioner för leverantörer med tredje parter samt rapporterat om risker avseende mänskliga rättigheter och sätt att mildra dem. En översikt över bolagets aktiviteter finns tillgänglig i Konecranes hållbarhetsrapport 2020.

– Hållbarhet är i kärnan av vår verksamhet. Vi strävar efter att ha positiv inverkan på samhället och miljön och gör utmärkta framsteg på ett antal områden. EcoVadis Gold föregicks av Leadership-nivån vi erhöll förra året i CDP:s klimatranking.  Vi planerar även att publicera våra vetenskapsbaserade mål för minskning av koldioxidutsläpp före utgången av 2021. Vi kommer att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra våra resultat, säger Konecranes VD och koncernchef Rob Smith.

Konecranes har fem hörnstenar för hållbarhet: Klimatåtgärder och resurseffektivitet; eko-optimerat utbud och cirkularitet; säkra arbetsplatser och produkter; en mångfaldig, inkluderande och engagerande arbetsplats samt ansvarsfull affärspraxis.

Tillsammans med sina kunder och affärspartners gör Konecranes lyft- och materialflöden mer produktiva och hållbara. Vår kultur bygger på kompromisslös säkerhet, hög etik samt mångfald och inkludering. Vi arbetar för en koldioxidsnål och cirkulär värld för både våra kunder och för samhället.

Mer information
Anniina Virta-Toikka, direktör, hållbarhet
E-post:
[email protected] eller telefon: +358 40 722 2823

Mer information för investerare och analytiker:
Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes
E-post: 
[email protected] eller telefon: +358 20 427 2050


Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 16 500 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).