Konecranes levererar en komplett automatiserad lösning för containerhantering till London Gateway

Corporate press releases

Konecranes levererar 18 automatiska staplingskranar försedda med Konecranes automatiseringsteknik till DP World London Gateway. London Gateway, som drivs av DP World, är Storbritanniens snabbast växande djuphavscontainerterminal. Terminalen ligger vid Themsen cirka 25 km från centrala London och har en ambitiös tillväxtplan med automatisk containerhantering i centrum. Nu har terminalen vänt sig till Konecranes för att förverkliga sina ambitioner. Ordern bokades i april 2022.

London Gateway använder för tillfället en flotta med 60 automatiska staplingskranar som inte är tillverkade av Konecranes. Integreringen av London Gateways befintliga flotta med de nya automatiska staplingskranarna från Konecranes ska genomföras i noga planerade faser. Den första omgången om åtta kranar ska levereras tredje kvartalet 2023. Resterande 10 kranar från Konecranes levereras första halvåret 2024. Integreringsarbetet kommer omfatta ersättning av de befintliga fjärrstyrningsstationerna (ROS) och installation av ett nytt flottledningssystem med verktyg som övervakar prestandan.

”Den nya flottan av automatiska staplingskranar kommer att förses med Konecranes egen automatiseringsteknik. I detta ingår även automatiserad hantering av containrar på lastbilar. Tekniken bygger på Konecranes kalibreringsfria lösning, som möjliggör träffsäkerhet och minskar antalet undantag som fjärroperatören måste hantera. Det nya flotthanteringssystemet implementeras för både de befintliga automatiska staplingskranarna och de nya från Konecranes, vilket harmoniserar hela den flottan”, säger Mattias Karlsson, Sales Director på Konecranes Hamnlösningar.

Kontraktet är ett utmärkt exempel på vägen mot hamnautomation från Konecranes, som i det här fallet innefattar leveransen av nya automatiska staplingskranar och uppdaterad automatiseringsteknik till en fullt automatiserad terminal. Vägen mot hamnautomation finns tillgänglig för containerhanteringsutrustningar av alla fabrikat.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information:  

Mattias Karlsson, Sales Director, Konecranes Hamnlösningar  

E-post: [email protected] eller telefon: +31611216575

Mer information för investerare och analytiker:

Kiira Fröberg, direktör,investerarrelationer, Konecranes

E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).