Konecranes Restricted Share Unit Plan 2017 – riktad aktieemission

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE December 15, 2023 klockan 12:15

Konecranes Restricted Share Unit Plan 2017 – riktad aktieemission

Konecranes Abp:s styrelse har den 15 december 2023 beslutat om en riktad aktieemission relaterat till utbetalning av belöning enligt Konecranes Restricted Share Unit-programmet 2017.

 

I aktieemissionen överlåts vederlagsfritt 6 868 aktier i Konecranes Abp som innehas av Bolaget till den nyckelanställda som deltar i programmet. Detta i enlighet med programvillkoren. Mer detaljerad information om programmet finns att tillgå i börsmeddelandet från den 16 juni 2017.

 

Beslutet om en riktad aktieemission baseras på det bemyndigande som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen den 29 mars 2023. Enligt bemyndigandet kan högst 1 350 000 aktier överlåtas som del av bolagets aktiebaserade incentivprogram.

 

Aktierna överlåts till deltagaren i programmet den 2 januari 2024. Programmets deltagare är VD och koncernchef Anders Svensson. Styrelsen har beslutat att hela belöningen betalas i aktier. Eftersom belöningen inte innehåller en kontantdel kommer Anders Svensson själv att betala skatt på den fulla belöningen. Efter aktieöverlåtelsen kommer Konecranes att inneha 12 788 egna aktier.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, Investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg, Direktör, Investerarrelationer

tfn. +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 500 anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver. År 2022 omsatte koncernen 3,4 miljarder euro. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com