Gjuthanteringskranar

Gjuthanteringskranar

Gjutlådor hanteras vanligtvis med lyftselar i varje hörn, eller med en särskild gripdonsutrustning. Konecranes erbjuder flera olika typer av kranar för gjuthantering, inklusive CXT®- och SMARTON®-kranar.

Att tillverka bilar och lastbilar kräver effektiva produktionsprocesser och tillförlitlig utrustning. Konecranes erbjuder kranar med funktioner som säkerställer säker och enkel drift. Kranarnas cykeltider minskas med hjälp av PLC-kontroller, positioneringsavkänning, radiokontroller, svajkontroll och halvautomatiska funktioner.

Gjutformsvridning och linvinklar

När den övre delen av en gjutform vänds för underhåll kan det skapa linvinklar på 6-12 grader. Vinklarna är relaterade till linornas längd och avståndet mellan krokarna.

Kranarna kan utrustas med ett gripdon för gjutformarna. Föraren kan kontrollera gripdonets bredd och längd med hjälp av radiostyrning. Gripdonets armar kontrolleras av växelriktaren. Positioneringsnoggrannheten för den gripdonsutrustade gjuthanteringskranen är vanligtvis ±20 mm med följande bestämmelser:

  • Bryggan har två lasersystem för positionsmätning, varav det ena används för vagnen
  • Roterande absolutgivare för lyft
  • Frekvensstyrning
  • Strikta mekaniska toleranser och exakta rörelser

Använda kameravyer med radiostyrningen

Att hantera en gjutform kräver i alla sammanhang en mycket hög precisionsnivå. Konecranes har utvecklat en pekdator som fungerar tillsammans med radiostyrningen och som visar operatören en kamerabild. Detta hjälper operatören att enkelt placera gripdonet på precis rätt plats. Kameror kan installeras direkt på gripdonet eller på vagnen.