Utrustning för bränslehantering

Säker, effektiv och kravenlig

Ingenting kan ersätta erfarenhet. Med över 150 befintliga bränslehanteringsinstallationer har Konecranes den erfarenhet och kunskap som behövs för att ro ett projekt i hamn. Konecranes utrustning för kärnbränslehantering använder sig av SUPERSAFE™ single failure proof-teknologi som är utformad i enlighet med stränga globala regelkrav för kärnkraftsrelaterad verksamhet. Säkerhets- och diagnostiksystem övervakar utrustningen kontinuerligt, en process som operatören kan ta del av genom grafik i realtid. 

Konecranes utrustning för bränslehantering bygger på single failure proof-teknologi som uppfyller alla viktiga internationella kärnsäkerhetsstandarder.

Utrustning för kärnbänslehantering: Funktioner

FÖR TILLFÖRLITLIGHET
 • Flera redundanta funktioner
 • Absoluta kodare för tillförlitlig positionering
 • Driftinformation i realtid på operatörens kontrollpanel
FÖR ENKLARE OCH MINDRE FREKVENT UNDERHÅLL
 • Direkttillgång till underhållspunkter
 • Inbyggd diagnostik underlättar underhållet
 • Stativ och bränslegripskopa i rostfritt stål för att förhindra korrosion
FÖR SÄKERHET OCH ERGONOMI
 • Lyftkonstruktion med single failure proof-teknologi
 • Felsäkra operatörsreglage
 • Flera kameror maximerar operatörens sikt
 • Brogångvägar för säkrare avstigning
 • Bestämmelser om användning av grip i nödlägen
 • Fönster i golv och runt masten för förbättrad sikt
 • Flyttbar kontrollpanel för förvaring utanför inneslutningen, utbildning efter driftstopp och underhåll
FÖR DE LÄGSTA LIVSCYKELKOSTNADERNA
 • Designen bygger på den totala ägandekostnaden
 • Konstruerad för att minimera behovet av reservdelar
 • Valsarna i masten kan avlägsnas och ersättas utan att masten måste nedmonteras
 • Underhållsvänlig design förenklar underhållsprocessen 
FÖR PRESTANDA
 • Vagnen och bryggan använder motorer och reglage med variabel hastighet, för exakt manövrering och automatiserad positionering. (Noggrannhet +/- 0,5 mm.)
 • Användarvänliga operatörsreglage
 • Användarvänlig pekskärm som är utformad för operatörer med flera lager av skyddshandskar
 • Roterande mast
 • Automatiserad sipping i linje med masten som möjliggör parallella bränslerörelser under sipping