Kranar för avfallsfat

Erfarenhet bygger förtroende

Konecranes är en ledande och global leverantör av kranar för hantering av kärnavfallsfat. De specialiserade kranarna använder den senaste generationen av Konecranes SUPERSAFE™ single failure proof-teknologi, för att på ett säkert och effektivt sätt flytta använt kärnbränsle. 

Vårt fortlöpande forsknings- och utvecklingsprogram använder sig av den senaste tekniken, samtidigt som vi bibehåller en teknologi som bygger på beprövade kärntekniska konstruktioner. Konecranes ingenjörer förstår det komplexa i hanteringen av kärnavfallsfat och hur viktigt det är att samordna precisionsmanövrering, säkerhet och tillförlitlighet. 

Moderniseringar av kärnkraftskranar

Om en befintlig kran för avfallsfat inte är helt anpassad till kärnkraftsmiljöer, kan vi uppgradera den med SUPERSAFE-teknologi. Med en modernisering kan en befintliga traverskran uppgraderas, för att anläggningen ska bli säker, produktiv och uppfylla regelkraven. 

Funktioner för fatkranar

FÖR TILLFÖRLITLIGHET
 • Flera redundanta single failure proof-funktioner för extra tillförlitlighet
 • Återkoppling till operatören i realtid
 • Extralyft finns tillgänglig som standard- eller single failure proof-löpning för lyft med lägre kapacitet 
FÖR ENKLARE OCH MINDRE FREKVENT UNDERHÅLL
 • Direkttillgång till underhållspunkter
 • Inbyggd diagnostik
 • Smidda stålhjul med precisionslager ger längre livslängd för hjul och skena
 • Elektriska inkapslingar konstruerade för att vara lättillgängliga
FÖR SÄKERHET OCH ERGONOMI
 • Lyftkonstruktion med single failure proof-teknologi
 • Felsäkrade operatörsreglage
 • Gångvägar och plattformar till underhållsområden 
FÖR DE LÄGSTA LIVSCYKELKOSTNADERNA
 • Designen bygger på den totala ägandekostnaden
 • Färre reservdelar och mindre underhåll
 • Viktoptimering för lägre totalkostnader
FÖR PRESTANDA
 • Steglösa hastighetsreglage
 • Användarvänliga operatörsreglage
 • Exakt positionering
 • Inbyggt fatgreppsystem