Kärnkraftspolarkranar

Nästa steg i designutvecklingen

Våra senaste polarkranar har en mångsidig design som maximerar den operativa kapaciteten genom att kombinera flera lyftfunktioner i en enda kompakt och vikteffektiv vagn. Designen förbättrar produktiviteten och tillförlitligheten genom fyra primära lyftsystem. En huvudtelfer, en hjälptelfer, en svängkran för underhåll och en inspektionshiss i inneslutningen, bekvämt placerade på samma vagn.

Polarkranens huvud- och hjälptelfrar är konstruerade för att utföra såväl typiska underhållsarbeten på anläggningen som driftsfunktioner, och båda telfrarna finns både med och utan single failure proof-design.

För att underlätta mångsidiga lyft monteras en svängkran för underhåll vanligtvis på huvudvagnen, konstruerad för att ge lyftkapacitet under underhållsarbeten på hela polarkranen. Detta minskar behovet av svårhanterlig lyftutrustning, som kundens anläggning ofta tillfälligt tillhandahåller, för underhållsarbeten på polarkranen.

En ytterligare funktion i den mångsidiga polarkrandesignen är inneslutningens inspektions- och underhållsstation. Det är en teleskopisk lyftanordning som installeras på den mångsidiga vagnen för att ge en säkrare, enklare och mer kostnadseffektiv metod för att inspektera och underhålla inneslutningen.

Funktioner för kärnkraftspolarkranar

FÖR TILLFÖRLITLIGHET
 • Uppfyller kärnkraftindustrins kvalitetskrav
 • Design som bygger på över 50 års driftserfarenhet
 • Fullständiga tester före leverans 
FÖR ENKLARE OCH MINDRE FREKVENT UNDERHÅLL
 • Direkttillgång till underhållspunkter
 • Inbyggd diagnostik
 • Teleskopisk underhållsplattform
 • Inbyggd svängkran för underhåll
 • Smidda stålhjul med precisionslager ger längre livslängd för hjul och skena
 • Modulära elektriska inkapslingar utformade för snabbt underhåll
FÖR SÄKERHET OCH ERGONOMI
 • Single failure-design finns tillgänglig
 • Felsäkrade operatörsreglage
 • Gångvägar och plattformar till underhållsområden
FÖR DE LÄGSTA LIVSCYKELKOSTNADERNA
 • Designen bygger på den totala ägandekostnaden
 • Färre reservdelar och mindre underhåll
 • Viktoptimering för lägre totalkostnader
FÖR PRESTANDA
 • Steglösa hastighetsreglage
 • Användarvänliga operatörsreglage
 • Exakt lastpositionering
 • Ändvagnsdesign för cirkelrörelse i 360 grader