Kokskranar

Smart design för tuffa jobb

Anläggningar som producerar petroleumkoks är igång dygnet runt. Intervallerna för underhåll är korta, och det finns ännu mindre tid för större omstruktureringar, så ett driftstopp på en kokskran kan påverka produktionstiderna på ett negativt sätt och skapa osäkra förhållanden för tekniker. Det är därför våra kokskranar är konstruerade för att hålla i riktigt tuffa miljöer.

FUNKTIONER FÖR LINOR OCH LINTRUMMA 

Våra kranar har ett förhållande på 30:1 mellan trumman och linskivan, istället för 24:1 som är standard på de flesta kranar. En större trumma minskar belastningen på linan genom att lintrummans krökning inte blir lika skarp. Det här innovativa linsystemet uppskattas öka linornas livslängd med upp till 40 procent* och minskar därför underhållskostnader över tid.

LINSKYDD MOT OMSLAG 

Alla våra kokskranar är utrustade med ett inbyggt skydd mot omslag. Om en last mot förmodan skulle tappas, så skyddar funktionen linorna från att linda runt trumman i motsatt riktning.

LINFÖRVARING 

Vissa delar av linor som används hela tiden kan skadas. Våra kranar har en tre gånger så lång lina jämfört med vad som krävs, för att kunna ta bort skadade delar och sedan rappa linan upp till tre gånger, något som sparar både tid och pengar.

HÅLLBARA LAGER, VÄXLAR OCH KOPPLINGAR 

Våra lager är byggda för 50 000 timmars arbete, mycket längre än standardlager. Alla lager är av typen 58 HRC, har härdats med uppkolning och är byggda enligt AGMA Class 11. Vi använder uppkolning för att ge våra växlar den styrka som krävs för nästan konstant användning. För enklare underhåll och smörjning av kopplingar har vi samlat dessa på en central plats.

BELASTNINGSCELLER PÅ VARJE TRUMMA 

För att förebygga överbelastning eller obalanserad last använder vi intelligenta belastningsceller på varje trumma med en funktion som beräknar den totala lasten. Med hjälp av laser kan lastens exakta vikt avgöras, trots komplicerande faktorer som flera linor och krokar.

KOKSKRANEN EOT

Elektriska traverskranar (EOT) för kokshantering har vanligtvis en räckvidd på upp till 46 meter och har fristående rörliga hytter som ger föraren ökad sikt. Den här utformningen återfinns ofta i tillämpningar med stor spannvidd och en separat torkyta längs gropen. Koks som har släppts i gropen flyttas till torkytan under ungefär ett dygn tills den är tillräckligt avvattnad för att hanteras med transportör.

PORTALKRAN MED ETT BEN FÖR KOKSHANTERING 

Den här krankonfigureringen passar för utrymmen där det är en fördel att ha magasinets transportskena installerad på bottennivån. Det innebär att ingen upphöjd löpbana behöver byggas, därmed sparas kostnader in. De här kranarna kan användas med mobila magasin, ett arrangemang som ökar kranens kapacitet genom att eliminera långa transporter i kranens arbetscykel.

PORTALKRAN MED ETT BEN OCH KONSOL

Portalkranen med delad brygga har samma fördelar som en SLG utan konsol. men ger möjlighet till smalare gropar samt ytterligare förvaring utanför kranens ben. Konsolen gör att magasinet kan befinna sig utanför de grundläggande gropdimensionerna, vilket gör att kranen lättare får plats i vissa anläggningar.