Processen för biomassa

I biobränsleanläggningar startar kranarna automatiskt sin arbetscykel för att överföra materialet från mottagningsfickan till lagret intill. På samma sätt startar kranen automatiskt arbetscykeln för att fylla behållaren med bränsle från lagret efter att ha fått kommandot ”fyll behållaren” från sensorn i behållaren.

I normala fall används en obemannad, helautomatisk kran vid lagret för biomassa, för att flytta bränslet från mottagningsplatsen till lagret, för att hela tiden hålla förbränningen igång. Med enbart en kran för hela processen, är maximal tillförlitlighet högprioriterat.