Kranar för hantering av stål- och stångämnen

Tunga kranar tar varma stålämnen, stångämnen eller smältor från gjutningsmaskinens transportband och transporterar dem vidare till lagringsområdet eller matar in dem i valsverket. Dessa snabba produktionskranar är konstruerade med höga krav på säkerhet och pålitlighet som våra chargeringskranar och skänkkranar.

Kranfunktioner för hantering av stål- och stångämnen

  • Smarter cabin är ett tillval som ger bättre sikt med ett 60 procent större fönsterytor, samt bättre ergonomi och komfort.
  • Elskåpen kan utrustas med luftkonditionering när arbetsmiljön är krävande och/eller när nätverksbroms används.
  • Den programmerbara logiska styrenheten (PLC) styr och övervakar kranen och tillhandahåller en plattform för smarta funktioner.
  • Den speciella skräddarsydda svängvagnen är konstruerad för tung användning. Alternativt kan svängning utföras i lyftenheten.
  • Ström- och signalkablar är fästa vid kranbalken via ett matningskabelsystem som rör sig längs vagnen. Strömkablarna och signalkablarna är separerade från varandra.
  • Snabba byten av lyftenheter för olika användningsområden är möjligt när krokar är monterade. Ett alternativ är att montera bottenblocken direkt på lastenheten.
  • Kranen är lättillgänglig för rutinunderhåll.
  • Ändvagnarna/boggierna är slitstarka och har ythärdade hjul.