Skänkkranar med två balkar

En skänkkran transporterar smält metall till en vanlig syreugn, eller smält metall från syreugn eller ljusbågsugn till gjutningsmaskinen. Den kan även användas för att hälla smält metall i formar för gjutning. Precis som för chargeringskranar är säkerhet och pålitlighet högprioriterat för den här kranen, eftersom den transporterar flytande stål. 

Funktioner för skänkkranar

 • Bland de tillgängliga funktionerna finns trådlös kommunikation med fabrikens kontrollsystem och ett kranhanteringssystem (CMS) med fjärrtjänstkapacitet, vilket möjliggör snabb problemlösning och information för underhållsplanering.
 • Den programmerbara logiska styrenheten (PLC) styr och övervakar kranen med särskilt fokus på säkerhetsfunktioner. Styrenheten är även plattformen för smarta funktioner.
 • Transformatorrummet är trycksatt och luftkonditionerat för säker drift i påfrestande miljöer. Ett reservsystem för luftkonditionering inkluderas för att säkerställa kontinuerlig och pålitlig drift även om ett aggregat går sönder.
 • Förarhytten har förstärkta glas som skyddar mot heta metallstänk. Hytten är även isolerad, luftkonditionerad, ljudisolerad och ger skydd mot vibrationer.
 • Kontrollplatser, viktiga elektriska komponenter och kablar har värmeskydd mot värmestrålning.
 • Reservbromsen på lintrumman är utformad för att förhindra att lasten tappas, även om en komponent i lyftmaskineriet går sönder.
 • Linlöpningssystemet har en redundans som förhindrar okontrollerade laster om en lina går sönder.
 • Huvudlyften har två motorer och två omriktare. Vid nödsituationer kan en motor lyfta full last med hjälp av en differentialväxel.
 • Traversmaskineriet är uppdelat i två grupper för redundans, och i en nödsituation kan kranen köras med hälften av motorerna.
 • Hjälplyften är standard och kan användas för underhållsarbete.
 • Boggierna är slitstarka och har ythärdade hjul och borstar som rengör skenorna.
 • Hjälpkroken är mycket robust och är särskilt utformad för skänktömning och för att öppna underdelen på skrotsamlare. Som tillval kan den även förflyttas vågrätt.
 • Lyftbalken har en värmesköld och laminerade krokar.