Biomassakranar

CXT Biomass är en helautomatisk, mångsidig och tillförlitlig kran med en kompakt och robust design. Jämfört med en transportbandslastare ger CXT-kranen mer golvutrymme, minskade bullernivåer, mindre damm och avgaser, och större bränslelagringskapacitet.

Smarta funktioner som svajkontroll möjliggör snabbare lasthantering och mer precis lastpositionering. Skydd mot slak lina minskar säkerhetsrisker och förbättrar lastkontroll genom att eliminera problem med slak lina. Utvidgat hastighetsområdet (ESR) optimerar kranens hastighet efter lastens vikt.

Kranar för hantering av biobränsle har en lyftkapacitet på mellan 4,5 och 17 ton och har vanligtvis en räckvidd på 18 till 27 meter. Svajkontroll är en standardfunktion och andra smarta funktioner kan läggas till. Regenerativ inbromsning sparar energi och den kompakta designen sparar utrymme. Lyftaggregat inkluderar polygriper eller gripdon med dubbla skopor. 

Standardkranarna för hantering av biobränsle har en lyftkapacitet på mellan 3,2 och 10 ton och har vanligtvis en räckvidd på 15 till 22 meter. Svajkontroll ingår som standardfunktion och lyftanordningen kan användas med ett gripdon med dubbla skopor.

Antalet dagliga leveranser (inklusive den tid det tar att ta emot och bearbeta biomassan), hur många ton biomassa som bearbetas, biomassans typ och densitet, lagerområdets layout och den totala förbränningskapaciteten i ugnarna är faktorer som är viktiga vid val av kran.