Kranar för hantering av avfall

Kranar för kraftvärmeverk

Normalt finns det två avfallskranar över avfallsgropen, varav en är i reserv. Den primära kranen utför de huvudsakliga driftfunktionerna, medan den andra underhålls.

De viktigaste specifikationerna för avfallskranarnas del är pannornas totala förbränningskapacitet, planeringen av hanteringsutrymmet, typen av avfall och den tid det tar att ta emot och bearbeta avfallet. För att nå hög effektivitet bör avfallet blandas noggrant.

En avfallskran från Konecranes är konstruerad för att möta alla tänkbara utmaningar

För drygt tio år sedan lanserade Konecranes en integrerad lin- och kabeltrumma. Den vertikala elkabeln till den elektrohydrauliska gripskopan lindas på lintrumman och drivs av lyftmaskineriet. Kostnadsbesparingarna för underhåll betydande, på grund av denna funktion.

Konecranes kranar för hantering av avfall kan även vara utrustade med djupa räfflor och en pressvals som förhindrar överlindning. Vår patenterade vagns- och maskinerimontering fördelar vikten lika över alla vagnshjul.

Våra egenutvecklade lastkontrollsteknik styr kritiska kranfunktioner för att minska strukturella påfrestningar, öka effektiviteten och förlänga utrustningens livslängd. Svajkontroll minskar lastsvängning på grund av bryggans och vagnens rörelser, minskar kollisioner mellan skopa och gropväggar eller behållare, samt förhindrar skador på utrustningen. Svajkontrollen ökar operatörens trygghet, minskar utbildningstiden och gör att kranen kan användas med sin fulla potential.

Andra standardfunktioner innefattar förhindrande av slak lina, stötbelastningsskydd och positionsövervakning. Läs mer om våra smarta funktioner.

Fem frågor för att välja rätt kran för avfallsenergi