Kranar för hantering av slam

Helautomatik för slamhantering

I slamstationer lastas det halvflytande slammet från lastbilar till förrådsbehållarna. Inne i behållarna flyttar kranen slammet längre in i förrådsutrymmet. Från förrådsområdet matar kranen slammet till en processlinje. Materialet är mycket klibbigt, vilket beaktas vid dimensioneringen av krandelar och maskiner.

I den här tillämpningen används en helautomatisk kran som drivs kontinuerligt, och kranen styrs från en monitor i det centrala kontrollrummet.