Skrotupplaget

Metallskrot kan transporteras till ett stålverk via sjö-, järnvägs- eller vägtransport. Då behövs en kran som kan nå in i leveransfordonet och lossa lasten. Hastigheten är avgörande – ju snabbare lasten lossas, desto fortare kan fordonet lämna anläggningen.

Tillbehör som är enkla att byta

Vi rekommenderar lossningstillbehör som är lätta att byta. Lossningen sker då kontinuerligt, med få svängningar och sidorörelser, så att varje driftcykel blir så kort som möjligt. Skrot är ett svårt material i och med att det saknar en definierad form, som en krok eller tång kan gripa tag i. En klogrip kan plocka upp allt som kuggarna kan gripa tag i. En magnet drar till sig hela metallbitar till sin yta. Vi rekommenderar en stabil svängvagn och lossningstillbehör som lätt kan bytas. Valet av tillbehör bestäms av vad som ska flyttas. 

Kom åt rätt material snabbt

Ibland kommer det mer skrot än vad som omedelbart kan bearbetas. Skrotet är ofta blandat och måste sorteras innan det kan smältas. Lagringsområden är ofta stora, och kranen måste kunna nå alla delar av området för att snabbt komma åt rätt material. Förseningar är kostsamma, men en snabb och pålitlig kran levererar rätt material till smältverket i tid.

Skrotlossningskranar anpassade efter olika behov

En skrotlossningskran för fartyg bygger på hamnkranens (STS-kranens) grunddesign. På land är en skrotkran ofta en traverskran som används för att lossa last från tåg eller vägfordon, sortera materialet och ladda skrotbehållaren före transport till ugnen. Båda krantyperna kan anpassas till olika lasttyper och anläggningsvillkor, och utrustas med den nivå av automatisering som uppfyller kravet.