Lagringsområde

När stålprodukter lämnar produktionslinjen skickas några iväg direkt, medan andra måste transporteras till en lagerlokal.

Kranar som passar alla typer av lagerlokaler

De kranar som används i lagerlokaler är vanligtvis elektriska traverskranar (EOT-kranar) som är monterade ovanför lagringsområdena. Dessa områden är varken särskilt varma eller dammiga, men kräver ändå ett visst värmeskydd. En mindre anläggning som inte rymmer en portalkran eller en traverskran kan använda väggkonsolkranar istället. Under mycket avancerade transporter kan dessa kranar även användas som hjälpkranar. Gaffeltruckar gör det möjligt att flytta stålprodukter där en kran inte kommer åt. Reachstackers når högre än gaffeltruckar och gör det möjligt att bygga och använda extra höga lagerhyllor.

Teknologi för en effektiv verksamhet

De allra flesta kunder vill ha sina beställningar levererade utan fördröjning. Operatörerna måste snabbt hitta rätt produkter till rätt kunder på en stor lageryta. Vissa anläggningar är i drift dygnet runt, och alla kranar måste arbeta kontinuerligt. Konecranes tillverkar pålitlig lyftutrustning för effektiv lagerhållning av stål. Oavsett om det handlar om ett stort stållager vid sidan av ett stålverk, ett litet regionalt distributionskontor eller något mitt emellan kan vi bidra till att effektivisera lagerhållningsverksamheten.

Våra EOT-kranar kan utrustas med en rad smarta funktioner. Funktioner som målpositionering, svajkontroll och flytande last förkortar hanteringstiderna, men minskar även slitaget på kranen och bidrar till att förlänga kranens livslängd. Automatisering underlättar kranoperatörers arbete och ger ett snabbare arbetsflöde. Konecranes lagerhanteringssystem organiserar lagerytor och gör det enkelt att hitta rätt produkt till rätt kund.

Tillbehör till kranar och lyfttruckar

Konecranes tillhandahåller tillbehör som behövs för enkel hantering av olika stållaster. Vi har specialanpassade krokförlängningar för plåt, rör, rullar, spolar och andra produkter, men specialtillverkar också efter behov. Våra lyfttruckar kan utrustas på likartat sätt efter behov.