Valsningsområdet

De stålämnen och stångämnen som kommer från smältverket är vitglödgade och aducerade. De kan köras genom valspressar och formas till önskad form. Ibland görs detta omedelbart, andra gånger placeras ämnena i ett lager för att bearbetas vid ett senare tillfälle. Miljön i smältverket är riskfylld och pressarna är ofta placerade en bit bort. För att flytta det avsvalnande, men ännu heta, aducerjärnet från gjutningen till valsverket behövs det kranar.

Flytta het metall

En kran för hantering av stål- eller stångämnen är vanligtvis en elektrisk traverskran (EOT), som är mycket enkel att manövrera. Den ska röra sig mellan smältverket och valsningsområdet, som ofta är ett relativt långt avstånd. Den kan även flytta den heta och mjuka metallen från gjutningsområdet till lagret vid behov. Den bör även kunna mata in stål- eller stångämnen i valsarna när så krävs. Stålet kanske måste återupphettas i en innan ugn innan tillformningen fortsätter. Samma kran kan flytta det formade stålet till en annan transportör för ytterligare bearbetning, eller flytta det till ett lagringsområde.

Lasthanteringsutrustning för alla former och storlekar

För att kunna hantera de olika typer av produkter och former som lämnar valsarna, behöver kranarna en särskild lasthanteringsutrustning. Mekaniska eller hydrauliska tänger kan plocka upp stålämnen, magneter kan lyfta stålämnen, stångämnen eller spolar, och c-krokar kan lyfta spolar och mindre stångämnen. Eftersom stålet måste vara varmt för att kunna formas sker en viss värmeutstrålning. Därför behöver gripskoporna värmeskydd.

Positioneringsstöd

Alla fabriker har ett begränsat golvutrymme. En roterande vagn eller lyftbalk hjälper operatörerna att placera produkten rätt, på de transportband som matar valsar eller lagringområden. Extralyftar hjälper till att positionera längre föremål och vid underhållsarbeten.

Smarta funktioner gör svåra moment enklare

Konecranes kranar för hantering av stål- eller stångämnen är i regel utrustade med ett antal smarta funktioner som svajkontroll, skydd mot slak lina och målpositionering. De smarta funktionerna minskar slitaget på kranen, förlänger dess livslängd och sänker oplanerade reparations- och underhållskostnader. Dessutom hjälper de förarna att utföra svåra arbetsmoment på ett smidigt sätt, så att kranen presterar bättre. Kranarna kan även automatiseras helt.