Smältverket

Ståltillverkning är en kontinuerlig process. Smältverket är en farlig miljö med extrem hetta, kvävande damm, het metall och öppna lågor. Smältverkskranar måste kunna lyfta och bära behållare med flytande metall på ett säkert sätt. 

Tillverkning av smält stål

Stålets ingredienser kommer från två huvudsakliga källor – råmaterial och skrot. De är olika substanser och behandlas därför separat. Järnmalm och kokskol kombineras i en direkt reduceringsprocess för att producera metalliskt järn i fast form. En skänkkran lyfter det smälta järnet så att det kan blandas med skrot för att skapa smält stål.

Skrotet från skrotupplaget lastas av i ugnen med hjälp av en traverskran. Lyftmaskineriet lyfter behållaren till ugnen för smältning. En hjälplyft på kranen öppnar och stänger behållaren under laddning. Beroende på anläggningen kan en vanlig syreugn eller en ljusbågsugn användas. I ett fullstort stålverk tillsätts skrotet till järnet, men i ett mindre stålverk kan skrotet vara den enda råkällan till flytande metall.

Making molten steel

The ingredients for steel come from two main sources: raw materials and scrap. Because they are different substances, they are treated separately. Iron ore and coking coal are combined in a direct reduction process to produce solid metallic iron. A ladle crane lifts the melted iron for mixing with scrap to create molten steel.

The scrap coming from the scrapyard is loaded in the furnace with an overhead charging crane. The main hoisting machinery lifts the bucket to the furnace for melting. An auxiliary hoist on the crane opens and closes the bucket during loading. Depending on the facilities, a basic oxygen furnace or an electric arc furnace could be used. In a full-size mill, the scrap is added to iron, but in a minimill, the scrap might be the only raw source of liquid metal.

Forma genom gjutning

Från den inledande blästringen i ståltillverkningsprocessen hjälper en kran till att blanda den smälta metallen i rätt proportioner. När sammansättningen är den rätta formas det flytande stålet genom gjutning. Gjuthanteringskranar används ofta vid underhåll och hantering av gjutlådor.

Multifunktionskranar

Chargeringskranar, skänkkranar, götkranar och gjuthanteringskranar är ganska lika varandra och kan definieras av sin placering och av vilken funktion de fyller på anläggningen. Det rör sig ofta om traverskranar som är utrustade med särskilda tillbehör som används för att lyfta enorma skänkar som innehåller smält metall. De fyller ofta fler än en funktion och används som backup för varandra. Hjälplyftar kan monteras vid chargering av skrot och vid underhållsarbeten som rengöring av tomma skänkar eller lyft av ugnsmanteln. 

Utrustning som antar utmaningen

Konecranes kranar för het metall är särskilt konstruerade för de unika utmaningarna i denna miljö. Utökade nyttjandefaktorer, en reduktionsväxel, redundans i viktiga system, en reservbroms på lintrumman och rörelsebegränsare är bara några av de tekniker vi använder. Automatisering av repetitiva rörelser och en luftkonditionerad, ergonomisk hytt ser till att operatören har det bekvämt och kan koncentrera sig på sin uppgift.

Ta hand om kranarna

För att kranarna ska hålla länge är utsatta områden skyddade mot damm och hetta. Våra kranar kan utrustas med fjärrövervakning så att kranens driftsstatistik kan följas under hela livscykeln. Rutinunderhåll bidrar till att förebygga oväntade fel, minimera driftsavbrott och maximera kranens produktivitet.

Videos