Kranar för hantering av moderrullar

En kran hanterar varje ton producerat papper och returnerar tomma spolar tillbaka till rullmaskinen. Konecranes torränds-, bestryknings- och rullmaskinskranar är dimensionerade för att hantera all produktion från processmaskinen.

Exakta rörelser krävs vid transport av tunga rullar vid höghastighetsmaskiner. Dessutom måste kranens elsystem skyddas från den varma och korrosiva miljön.

Torrändskranarnas funktioner

Torrändskranen lyfter de fulla moderrullarna från pappersmaskinens rullningsstation antingen till ett förrådsställ, en transferbil eller avrullningsposition i kalandern, bestrykaren eller skärmaskinen.

De tomma spolskaften skickas tillbaka till rullmaskinens förvaringsskenor. I en normal process kan man räkna med ett till två rullbyten per timme och samma mängd tomma spolar som går tillbaka till arbetscykeln.

Kranar för jumborullar har flera användningsområden, allt från underhåll av pappersmaskiner till att vara en del av processmaskineriet.

Intelligent lasthanteringsteknologi

Smarta funktioner som svajkontroll och skyddade områden bidrar till att öka säkerheten och produktiviteten på er fabrik.