Verkstadskranar

 

Mekaniska verkstäder och valsslipverkstäder

Mekaniska verkstäder såväl som valsslipverkstäder uppfyller viktiga lyftfunktioner som stödjer huvudprocesserna. Konecrane erbjudeverkstadskranar, valsslipmaskinkranar, kranar för reservdelsförvaring, kranar för lastning och lossning av material och kranar för arbetsstationer.

En svängkran med en CLX-telfer är en mångsidig lyftanordning. Den stöder traverskranar i produktionslinjer och håller arbetsstationer i drift.

CXT-kranen är designad och tillverkad för att tillgodose industrins gemensamma lasthanteringskrav på ett säkert och tillförlitligt sätt.