Mekaniska lyftare för pappersrullar

Den mekaniska lyften för pappersrullar greppar rullarna med sex jämnt fördelade friktionsklossar. Ett varsamt men stadigt grepp minimerar skador och deformeringar på pappersrullarna. Den mekaniska konstruktionen är robust, men lätt och kompakt, och är effektiv även i lagringsutrymmet.

Det automatiska mekaniska gripdonet kan hantera en rad olika rullstorlekar och papperstyper. Inklusive wellpapp och mjukpapper samt rullar med och utan emballage.

Lyftens egen processor räknar ut den gripkraft som behövs. Vid eventuella strömavbrott håller mekaniken kvar rullarna i ett fast grepp utan elektricitet eller någon extern kraft.

Videos