Vakuumlyft för pappersrullar

Vakuumlyften för pappersrullar är konstruerad för automatisk, säker och varsam hantering av en rad olika papperskvaliteter och rullstorlekar. Specialbyggda bottentätningsringar mellan de smala sugområdena och mekaniska touch-ventiler ger nära kontakt för mer porösa rulländar.

Lyften består av två oberoende vakuumpumpar. Den ena ombesörjer den vakuumgenerering som krävs och den andra fungerar som backup för extra uppsugningskapacitet. Vakuumnivån övervakas kontinuerligt och enheten är utrustad med UPS-strömförsörjning eller en reservgenerator för eventuella strömavbrott.

Sensorer i vakuumlyften bidrar till att undvika kollisioner när enheten är i helautomatiskt läge. Vid manuell manövrering av lyften gör sensorerna det möjligt att plocka upp en rulle med hjälp av indikatorlamporna. Vid obalans i transportörens plockningspunkt, korrigerar kranen problemet automatiskt.

Videos