Underhållskranar

Kranar för pappersmaskinens våtparti

De kranar som används för service av processutrustning är oftast kranar för våtpartiet, kranar för bestrykning, kranar för avsvärtningsanläggning och underhåll av vakuumpump, kranar och telfrar för mellanvåningen, kranar för valsslipverkstäder, kranar och telfrar för konvertering och emballering, samt verkstadskranar.

Vår kran för pappersmaskinens våtparti har flera användningsområden, från underhåll av pappersmaskiner till att vara en reservkran vid torränden. Den används även när pappersmaskinen byggs upp, som hjälp vid service på valsarna och vid hantering av maskindelar. Under serviceuppehåll på pappersmaskinen krävs snabba och exakta rörelser vid byte av valsar för press- eller torkparti. Säker hantering av de tunga pressvalsarna och pålitlig start efter stopp i den varma, fuktiga och kemiskt aggressiva miljön kräver en särskild typ av krankonstruktion.

Intelligent lasthanteringsteknologi

Smarta funktioner förenklar krananvändningen och minskar lastens svajningar. Funktionerna kan användas för utökat hastighetsintervall och svajkontroll för att minska hanteringstiden under hektiska perioder för pappersmaskinen.