Mer utrymme för reservdelar, effektivare leveranser och ett uppsving för verksamheten

En verksamhet som växer behöver mer lagringsutrymme

Evac är en världsledande leverantör av integrerade system för vatten- och avfallshantering och även rostskyddssystem för marin-, offshore- och byggindustrin. Deras framstående lösningar och tjänster har i över 40 år hjälpt globala aktörer inom de här branscherna att minska sin miljöpåverkan avsevärt. Företaget har kontor i 14 länder på fyra kontinenter och är representerat i över 70 länder.

Från sitt europeiska logistikcenter för reservdelar i Esbo i Finland levererar Evac reservdelar till sina kontor, representanter och kunder. Tidigare förvarade de reservdelar på hyllor och pallställ på ett rätt så litet lager.

”Vår reservdelsverksamhet har vuxit kontinuerligt. Därför behövde vi mer hyllutrymme för reservdelar men ville ha kvar samma lagerlokal”, säger Pekka Lidman, Director, Sourcing på Evac.

Agilon har plats för många artiklar

Evac valde Konecranes materialhanteringssystem Agilon för att lösa problemet med brist på lagerutrymme. ”Det betydde mycket för oss att systemet finns som tjänst och att vi inte behövde investera i det. Om det inte hade varit så, hade tröskeln för att skaffa systemet varit större och inneburit en längre process”, fortsätter Lidman.

I oktober 2015 installerades ett 56 meter långt och 5,6 meter högt Agilon-system med två åtkomstpunkter och två robotar i Evacs lagerlokal för reservdelar. 2018 utökade man systemet och fick ytterligare 144 meter hyllutrymme. Systemet består nu av två enheter som är hopkopplade med varandra via ett transportrör. I den nya delen sitter hyllorna så högt upp att man kan gå under dem.

”Agilon har plats för många artiklar. Och nu efter utbyggnaden är det ännu fler. För tillfället rymmer systemet cirka 3 400 paket”, säger Tomi Rautasola, Store Supervisor och huvudanvändare av systemet.

Agilon får artikel- och plockdata från Evacs ERP-system. Agilon-portalen upprättar en plocklista så att robotarna kan hämta artiklarna under natten och placera dem nära åtkomstpunkterna inför nästkommande dags leveranser.

Driften blir mer effektiv

Rautasola nämner det effektiva utnyttjandet av utrymme som den största fördelen med Agilon. Dessutom håller systemet ordning på alla artiklar utan att man behöver röra dem. Enheten underlättar inventeringen eftersom du inte behöver räkna artiklarna för hand. ”Konecranes underhåll och programvaruupdateringar har också fungerat bra”, tillägger han.

Enligt Lidman är Agilon en av de faktorer som gjort att Evacs reservdelsverksamhet har kunnat växa. ”Vi ser att det även har gjort arbetet effektivare, till exempel genom att minska den manuella hanteringen.”

Evac överväger att installera Agilon-system även på sina andra reservdelscenter världen över.

evac agilon

Läs om hur Agilon har revolutionerat materialhanteringen för våra kunder

Videos