Agronic hanterar sitt externa lager med Konecranes Agilon Mobile

Agronic Oy var en av de första företagen att använda Konecranes materialhanteringssystem Agilon. Numera hanterar företaget sitt externa lager med Konecranes nya Agilon Mobile. 

Agronic grundades 1993 och tillverkar balpressar, valskrossar, tungskivor, gödseltankvagnar och andra lantbruksmaskiner i Haapavesi i Norra Österbotten i Finland. Företaget har två anläggningar på vägarna Teollisuustie och Kalliotie. Runt hälften av produkterna exporteras till andra länder. Företaget är marknadsledande inom gödseltankvagnar i Finland.

För några år sedan ville Agronic förenkla sin materialhantering, öka lageromsättningshastigheten och förbättra tillförlitligheten i fråga om leveranser av gods som behövs inom produktion och underhåll.

”Vi hade inget separat lagerhanteringssystem för de små komponenterna som behövdes inom produktionen. De hanterades i stället med Excel-ark. Vi ville ha en lösning för det här”, förklarar produktionschefen Mauri Autio.

Det andra skälet till att man valde Agilon handlar om platsutnyttjande. Det fanns en massa olika hyllor för små verktyg som behövdes inom produktionen, och de här artiklarna förvarades lite här och där i båda produktionsanläggningarna.

För det tredje hade Agronic som mål att förbättra problemet med tidsbesparingar. Att göra löpande inventeringar några gånger i veckan och lägga order hos leverantörer upptog mycket tid under de befintliga förhållandena, och det uppstod fel på grund av den mänskliga faktorn när återstående antal räknades. Det kunde betyda att något inte beställdes, vilket ledde till att en artikel helt enkelt tog slut.

”Vi förstod att Agilon kunde vara rätt lösning för oss”, säger Autio bestämt.

 

Artiklar tar inte slut

På hösten 2014 installerades Konecranes Agilon-materialhanteringssystem vid båda Agronics produktionsanläggningar. De används för närvarande av över 40 anställda inom produktion och reservdelslager och även av vissa personer inom kontor och på chefsposter. Systemet innehåller små komponenter, skyddsutrustning, svets-, fäst- och hydraulverktyg, kemikalier, förbrukningsmaterial och reservdelar som behövs inom produktion och underhåll.

Konecranes och Agronic har hela tiden utvecklat systemet så att det ska uppfylla kundens behov. Ahlsell, en leverantör som förser Agronic med bland annat tekniska verktyg, skyddsutrustning och industriella komponenter för montering, är också aktivt involverad.

Agilon har integrerats i Ahlsells ERP-system. Agilon skickar automatiskt en avisering om efterbeställning när en viss produkts lagersaldo sjunker under brytpunkten. På Agronic behöver man inte längre lägga order manuellt. I stället skickas de från Agilon direkt till leverantörens system. Arbetet har nu underlättats i båda ändar av leveranskedjan.

”Från vårt håll behöver godset som ska levereras bara paketeras och levereras till kunden. Fraktsedeln kommer också automatiskt. Både hanteringen av artiklar och vår förmåga att utföra vår tjänst har förbättrats avsevärt”, konstaterar Ahlsells Regionchef Juha Laukka.

 

Förbättrad artikelhantering

Det 12 meter långa och 6,1 meter höga Agilon-systemet vid Teollisuustie har redan utökats och lagrar 500 till 600 lådor. En av systemets åtkomstpunkter är belägen på reservdelslagret på övervåningen och den andra i monteringslokalen på nedre plan.

Systemet används allra mest av Kimmo Erkkilä, en av de lageranställda. Han matar dagligen in inkommande gods, kontrollerar att de automatiserade ordersaldona stämmer och håller reda på order och saldon.

”Agilon har förbättrat vår dagliga hantering av reservdelar och komponenter. Det gör att vi garanterat kan hitta komponenter som används mycket sällan. Nu behöver man inte längre fråga en kollega var en viss del kan tänkas vara”, tillägger han.

Enligt Erkkilä är användargränssnittet så enkelt att alla smartphoneanvändare kan använda det.

Agronics andra anläggning vid Kalliotie använder ett 10 meter långt × 5,6 meter högt Agilon-system med en åtkomstpunkt. Det här systemet innehåller för närvarande ca 800 paket och har visat sig vara värdefullt i den dagliga produktionen.

”Vi vill inte återgå till de gamla förhållandena”, säger produktionsförman Esko Honkala kort och gott.

 

Stora förväntningar på det mobila användargränssnittet

Honkala ansvarar för att införa Konecranes Agilon Mobile-app vid Kalliotie. Det här är Konecranes tilläggstjänst som kompletterar Agilon-systemet och som kan användas till att hantera ett externt lager utanför Agilon med en mobiltelefon eller surfplatta.

”Vi räknar med att mobilappen kommer att göra det mycket lättare att göra externa inventeringar. När vi inte längre behöver göra veckovisa eller månatliga inventeringar, kommer vi att spara tid. Dessutom är artiklarna definitivt tillgängliga och tar aldrig plötsligt slut”, tillägger Honkala.

Bara några veckors erfarenhet av lösningen har redan visat hur bra den fungerar.

”Appen verkar fungera bra och har gjort vårt materialflöde mer tillförlitligt. Vi behöver inte längre räkna artiklarna eller tänka på att beställa dem. Appen är lika lätt att använda som Agilon-systemet”, säger han.

Mauri Autio har också höga förväntningar på den nya appen: ”Utöver små artiklar vill vi även hantera större delar som inte får plats i Agilon eller som systemet är för långt bort för. Med mobilappen har vi allt i samma system och kan hålla reda på lagersaldot även för större komponenter. Med den mobila enheten går det också snabbare att logga in i och ut från externa lager.”

 

Målen har uppfyllts

Agronics tvååriga erfarenhet av både Agilon-systemet och Konecranes tjänstekoncept har varit positiv. De har nått de uppsatta målen med stor framgång.

”Vi skulle inte ha de här systemen om de inte gynnade vår affärsverksamhet. Vi har förenklat order- och leveranskedjan för små komponenter och tagit bort manuella arbetsfaser. Nu kan vi spåra order, lagersaldon och lagervärden och optimera lagren och deras omsättningstider. Order läggs automatiskt innan artiklarna tar slut i lager och orsakar avbrott i produktionen”, sammanfattar Autio.

Agronic kan spara tid nu när lagerhållningen inte längre är något problem. Dessutom kan utrymmet som blir ledigt när man inte längre lagrar för mycket utnyttjas bättre för själva produktionen.

Arbetarna vet exakt var komponenterna är – och de är alltid på samma ställe. De behöver inte längre försöka komma ihåg på vilken hylla en viss komponent finns. De är även glada över att artiklarna alltid är tillgängliga.

Sammantaget har Agilon enligt Autio förenklat och effektiviserat deras materialhantering och orderspårning och ökat leveranstillförlitligheten, vilket gjort lagerarbetet överskådligt.

"Tjänstekonceptet är dessutom enkelt och lättbegripligt för kunden. I månadshyran ingår underhåll och uppgraderingar, så vi behöver inte tänka på det. Samarbetet med Konecranes har varit väldigt positivt. Våra önskningar när det gäller att utveckla systemet har uppfattats korrekt och vi har kunnat bygga ett rationellt och användbart system. Det här har varit ett stort projekt som involverat många partner och jag är nöjd med hur saker och ting har genomförts”, fortsätter han.

Konecranes Agilon Mobile-app är en tilläggstjänst som kompletterar Agilon-systemet och gör det möjligt att hantera externa lager med en mobiltelefon eller surfplatta.

”Vi skulle inte ha de här systemen om de inte gynnade vår affärsverksamhet. Vi har förenklat order- och leveranskedjan för små komponenter och tagit bort manuella arbetsfaser”, konstaterar Agronics Produktionschef Mauri Autio (till vänster). På bilden ser vi också Ahlsells Regionchef Juha Laukka.

Esko Honkala (till vänster), förman på Agronics Kalliotie-anläggning, visar Konecranes Jarkko Hemmi och Agronics Mauri Autio hur den externa lagerinformationen visas när man använder mobilappen som är sammankopplad med Agilon-systemet.

”Agilon har förbättrat den dagliga hanteringen av reservdelar och komponenter. Systemet gör att man hittar de komponenter som sällan används”, förklarar Agronics Kimmo Erkkilä, en lageranställd som är den som använder systemet vid Teollisuustie allra mest.