Agilon förbättrar det dagliga arbetet vid Europas största guldgruva Agnico Eagle i finska Lappland

Europas största guldgruva i drift ligger på den lilla orten Kittilä, högt ovanför norra polcirkeln i finska Lappland. Gruvan har belönats för sina hållbara resultat och ägs av Agnico Eagle Finland Oy, ett dotterbolag till det kanadensiska företaget Agnico Eagle Mines Ltd. På ett utmanande djup av 350 meter används Konecranes Agilon för att förbättra det dagliga arbetet och hållbarheten.


UTMANING

 • En gruva är en utmanande miljö där det är viktigt att sprida exakt information för de anställdas säkerhet och en smidig drift.
 • En gruva som ligger avsides långt bort från leverantörerna måste ha ett materialhanteringssystem som alltid är uppdaterat.


KRAV

 • Materialhanteringssystemet måste tillhandahålla och tillåta ett effektivt informationsflöde för att verksamhetsmiljön ska fungera väl och vara säker.
 • Systemet måste få plats i ett krökt, tunnelliknande utrymme som är 10 meter brett, 25 meter långt och 5 meter högt samt fungera 350 meter under marken.


RESULTAT

Det var viktigt att se till att Agilon-systemet var beständigt mot yttre utmaningar som skakningar från explosioner, tryckvågor, damm och fukt som är en del av gruvmiljön.

Implementeringsprocessen var enkel som helhet

 • Installationen krävde ingen betydande ekonomisk investering från kundens sida.
 • Agilon-systemet var kompatibelt med kundens eget produktionssystem och därför lätt att integrera och implementera.

Agilon förbättrade den dagliga hållbarheten och verksamheten

 • Agilon ger värdefull information som realtidsinformation om komponentlager, orderhistorik, sökfunktioner, ett lättförståeligt användargränssnitt och ett system som i sin helhet är lätt att använda för anställda och leverantörer.
 • Information om användning och förbrukning kan också övervakas via Agilon-systemet.
 • Agilon förbättrar den övergripande säkerheten och skyddar utrustningen eftersom systemet förvarar material som klingor, hydraulkomponenter, andningsmasker och skyddshandskar inuti hyllorna och rören.
 • Agilon gör det enklare för leverantörerna att övervaka lagret av säkerhetsutrustning och ser till att lagret inte tar slut.
 • Eftersom stenbrottet ligger väldigt avskilt och det inte finns några materialleverantörer i den omedelbara närheten, ger Agilon värdefull information för lagerhantering.

 

”Genom systemet får vi tillgång till lagerinformation i realtid och orderhistorik. Information om användning och förbrukning kan också övervakas. Det gör vår lagerhållning överskådlig, tillförlitlig och exakt”, förklarar Agnico Eagles representant.