Vahterus effektiviserar verksamheten med Agilon

Det utökade Agilon®-materialhanteringssystemet från Konecranes uppfyller behoven hos Vahterus Ltd.s produktion ännu bättre.

Vahterus, med säte i Kalanti i sydvästra Finland, har vuxit snabbt genom åren genom att investera i innovationer för driften. Företaget bildades 1990 och tillverkar värmeväxlarlösningar åt processindustrin och den kemiska industrin, kryogena tillämpningar och även olje- och gasindustrin. Företagets produkter används i över 50 länder. Exporten står för över 90 % av omsättningen.

Vahterus investerade i ett Agilon-tjänstekoncept från Konecranes i december 2013. Det bestod av ett 8 meter långt och 5,6 meter högt Agilon-system med en robot och en åtkomstpunkt. Systemet installerades på företagets produktionsanläggning för att lagra små komponenter som behövdes i produktionen.

I februari 2018 utökades systemet med tre moduler så att det blev 14 meter långt och gav 192 meter mer lagringsutrymme, samtidigt som det bara upptog 10 kvadratmeter golvyta. Man lade också till ytterligare en robot och åtkomstpunkt. I maj 2018 installerades en åtkomstkortläsare som ett nytt sätt att logga in, tillsammans med inloggning med fingeravtryck och PIN-koder.

Agilon består av en webbaserad portal och själva systemet som innefattar hyllor, åtkomstpunkter för användare och robotar som rör sig mellan hyllorna. Till en fast månadskostnad får man systemet och ett underhållsavtal, inklusive programvara, teknisk fjärrsupport, underhåll och reservdelar.

Automatiska order till leverantörer

För många år sedan när Vahterus bestämde sig för att förbättra lagerhanteringsprocessen, hade man inte ens tagit fram några andra alternativ, enligt Paavo Pitkänen, Technology Manager.

”Vid den tidpunkten”, säger han, ”var Agilon ett nytt koncept som vi var intresserade av från första början. Vi bestämde oss för att utöka systemet för att vi behövde mer hyllutrymme och ville lägga till arbetsutrustning som handskar och slipskivor i vårt lagerhanteringssystem. Nu vet vi vad lagerantalet för varje artikel bör vara och kan använda oss av automatisk beställning när artiklarna kommer under en viss tröskel.”

De flesta externa leverantörer till Vahterus integrerades i systemet när det utökades i februari 2018. Idag kan Agilon bara skicka en leveransavisering till leverantörens ordersystem när inventeringströskeln passerats. När leverantörerna levererar order för de in artiklarna direkt i Agilon, i stället för att som tidigare placera dem på hyllorna.

Technical Purchasers Vesa Kuusisto (Left), and Manu Hirvilammi use Agilon portal in their daily work.

Tekniska inköpare Vesa Kuusisto (vänster) och Manu Hirvilammi använder Agilon-portalen i sitt dagliga arbete.

”När artiklarna alltid finns tillgängliga behöver inte produktionen vänta på delar. Systemet sköter inventeringen. Det blir aldrig brist på artiklar när trösklarna ställs in rätt. Dessutom tror vi att våra utgifter för arbetsutrustning kommer att minska”, betonar Pitkänen.

When items are always available, production doesn’t have to wait around for parts

Går att anpassa efter användarens behov

Agilon används i huvudsak av anställda och hämtare inom Vahterus tillverkning och lager.  Huvudanvändaren är Niina Nieminen, vars dagliga arbete kretsar kring systemet.

”Jag hämtar artiklar med hjälp av Agilon och flyttar dem till olika arbetsstationer så att våra svetsare kan sätta igång att arbeta direkt. Agilon-portalen befinner sig bekvämt vid min arbetsplats, så jag kan i förväg plocka de artiklar som behövs direkt från Agilons åtkomstpunkt. Den andra roboten har gjort arbetet betydligt snabbare”, säger hon.

Niina Nieminen, Agilon main user

Niina Nieminen, huvudanvändare av Agilon

Enligt Nieminen uppskattar lagerarbetarna särskilt att mängden artiklar spåras automatiskt, eftersom det underlättar lager- och materialhanteringen. Agilon-användare kommer hela tiden på nya sätt på vilka systemet skulle kunna hjälpa dem ännu bättre i arbetet. Det har redan modifierats utifrån deras synpunkter. Det har till exempel blivit ännu lättare att logga in i Agilon, eftersom man nu kan använda ett åtkomstkort, förutom att logga in med fingeravtryck och PIN-koder.

Niina Nieminen demonstrating Agilon

Ett till system övervägs

Det går inte att ta miste på hur nöjda Vahterus är med systemet och det fördelar det ger. Företaget överväger nämligen att skaffa ett nytt system vid en annan fabrik i Kalanti.

”Agilon motsvarar våra behov väldigt väl, och jag har rekommenderat det till gäster som varit på besök hos oss”, sammanfattar Paavo Pitkänen när han får frågan hur företaget upplever den här innovativa materialinventerings- och hanteringslösningen.

Läs om hur Agilon har revolutionerat materialhanteringen för våra kunder