Efora ökar effektiviteten för verksamheten med ett Agilon-materialhanteringssystem från Konecranes

Efora Oy är leverantör av industriella underhålls- och tekniska tjänster och utlovar smart underhåll åt kunderna. För den här uppgiften tar de hjälp av åtta Konecranes Agilon®-materialhanteringssystem vid företagets fem största anläggningar som ligger bredvid Stora Ensos massa- och pappersbruk.

För några år sedan uppdaterade Efora sin strategi och sina arbetsmetoder, och det viktigaste var att bli en av de första inom sektorn att utnyttja möjligheterna med digitaliseringen och det industriella internet. De ville göra saker på ett bättre och smartare sätt. Företaget började göra försök med digitala innovationer på flera olika fronter, och Agilon-tjänsten var en av dem.

”Det var en etablerad produkt från Konecranes, och den hade redan massor av referenser. Fördelarna med tjänsten var tydliga för oss. Vi känner till Konecranes lyftsystem och kranar, så vi förutsatte och trodde på – och fick det också senare bekräftat – att det var värt det att ge sig in i ett sådant här projekt. Vi ville inte investera i ett eget lagersystem”, säger Matti Kokkila, Projektledare på Eforas resultatenhet i Uleåborg, som ansvarar för att underhålla Stora Ensos fabriker i Uleåborg.

Företaget hade två goda skäl till att vilja förbättra hanteringen av verktygen som behövdes för underhåll, påfyllningen av varor enligt förbrukning samt viktiga reservdelar.

”Tillgången på produktionsutrustningen behövde hållas hög, så reservdelarna måste finnas tillgängliga när de behövs. Dessutom måste driften vara kostnadseffektiv. Eftersom priset på papper hela tiden går ned och lönerna och materialkostnaderna går upp finns det inget annat alternativ än att arbeta mer effektivt.”

Kokkila understryker det faktum att ingen har förlorat jobbet som en följd av Agilon; i stället kan de anställda nu koncentrera sig på mer krävande arbeten, eftersom systemet har frigjort tid åt dem.

 

System på fem Efora-anläggningar 

Agilon består av en onlineportal, hjälpstationer för användarna, ett hyllsystem och robotar som färdas mellan hyllorna. I den fasta månadsavgiften ingår systemet och ett underhållsavtal som täcker programvaran, fjärrsupport, underhåll och reservdelar.

Eforas pilotprojekt påbörjades 2015 och avslutades våren 2017. Den positiva återkopplingen från Uleåborg spreds till andra delar av företaget, vilket ledde till att Agilon-tjänsten utökades till företagets andra anläggningar vid Stora Ensos Fabriker. I nuläget har fabrikerna i Varkaus, Imatra och Uimaharju ett varsitt system, medan två är i drift i Kemi. Ett andra system har beställts för leverans till Imatra, och i Uleåborg har ett andra system redan installerats som stöd till massafabriken.

Pilotsystemet i Uleåborg är 12 meter långt och 5,6 meter högt. Dess åtkomststation används av 250 personer, däribland Eforas personal och Stora Ensos skiftledare och specialister.

Agilon fungerar som ett lager för materiel och reservdelar och har tillräcklig kapacitet att lagra tusen paket med en vikt på upp till 25 kilo och med mått som ungefär motsvarar en stor kartong. Hyllorna fylls på ett väl genomtänkt sätt.

”Vi har inte fyllt systemet helt. Vi försöker lagra viktigt gods och artiklar med kort omsättningstid, som filter och brickor som behövs till pappersmaskiner. Om Agilon fylls på med gods som inte tas ut används det på fel sätt”, hävdar Kokkila.

 

Alltid ordning på lagersaldot, inga fler inventeringar

Tidigare förvarades allt underhållsmateriel och alla reservdelar på ett öppet lager. Det var meningen att alla uttag skulle registreras, men det gjordes inte alltid.

”Folk väljer ofta den enkla vägen och kan vara lite slarviga. Om uttagen inte registreras och folk inte förstår vikten av att föra register så brister hela systemet och det uppstår problem. Inga nya varor köps in eftersom inköparna tror att hyllorna fortfarande är fyllda. Om en komponent saknas kan en pappersmaskin behöva stängas av, och det kan medföra stora kostnader. Ibland behövde delar hämtas från Tammerfors eller Helsingfors med taxi eller levereras med expressflyg”, fortsätter Kokkila.

Nu loggar varje användare in i systemet med sitt eget konto. Varje transaktion loggas i Agilon, som är integrerat i ERP-systemet som Efora och Stora Enso använder. Enligt Kokkila fungerar systemet bra, och det tvingar alla att göra saker och ting på rätt sätt.

När lagersaldot alltid är uppdaterat behöver ingen lägga tid på inventering eller på att räkna innehållet i lådorna. Lagernivåerna för komponenter i Agilon kan erhållas automatiskt.

 

Den automatiska leveranskedjan fungerar utmärkt

Efora siktar också på att få en smidigare drift genom att öka transparensen och automatisera leveranskedjan med leverantörerna. Tack vare Agilon fungerar nu flödet av information och inköpsorder automatiskt. När systemet upptäcker att lagernivån för en viss artikel har sjunkit under den angivna tröskeln skickar Agilon automatiskt en order till leverantören. Offerter och inköpsorder behövs inte längre, och det minskar arbetsbelastningen för underhållsorganisationen.

En av företagets stora leverantörer är Ahlsell, en teknisk distributör som varit inblandad i Eforas projekt ända från början. Agilon kan även integreras i Ahlsells ERP-system.

”Det är en stor fördel att systemen kan tala med varandra. Man behöver inte arbeta med dokument och sedan skicka dem från ett ställe till ett annat – uppgifterna hamnar där automatiskt. Det manuella arbetet har eliminerats i båda ändar av leveranskedjan. Det förekommer inga sådana slags fel som kan uppstå när information överförs manuellt från ett system till ett annat. Nu när vi har realtidsdata om lagersaldona behöver vi inte längre åka och kontrollera vad kunden behöver få levererat. Det har halverat antalet besök för oss”, säger Teemu Paaso, Key Account Manager på Ahlsell.

Tjänsten fungerar utomordentligt från början till slut eftersom leverantören levererar de MRO-artiklar och reservdelar som beställts. Alla order samlas sedan på en och samma månadsfaktura.

”Numera vill ingen ha gods som ligger och skräpar på lagret: leveranskedjan och alla arbeten bör vara så effektiviserade som möjligt. Jag tror att montörerna också är glada nu när systemet ser till att de delar som behövs alltid är tillgängliga. De brukade bli frustrerade när leveranskedjan havererade och komponenterna inte fanns att tillgå”, tillägger Kokkila.

Om Efora behöver mer av en viss artikel eller komponent än vanligt på grund av arbeten som planerat underhåll, kan man enkelt beställa de extra artiklarna via Agilon genom att tillfälligt öka lagersaldona.

 

Intresse för en mobilapp

Kokkila är nöjda med leveransprojektets utveckling och samarbetet med Konecranes. Även om projektet snart är slut kommer Agilon-systemet att fortsätta att utvecklas.

”Vi utvecklar det tillsammans så att det uppfyller våra behov. Arbetet gör goda framsteg: det finns inget att oroa sig över.”

Efora har med intresse följt utvecklingen av appen Agilon Mobile. Man har redan diskuterat att börja använda den.

”Om vi tänker på de mindre anläggningarna, till exempel ett litet sågverk med ett fåtal lagerhyllor, så behövs inte själva Agilon-lagret med robot. Godset på öppna hyllor skulle kunna hanteras med enbart en smartphone och en portal. Kontakten med leverantörerna fungerar på samma sätt elektroniskt. Mobilappen är väldigt bra för de här syftena”, säger Kokkila.

”Numera vill ingen ha gods som ligger och skräpar på lagret: leveranskedjan och alla arbeten bör vara så effektiviserade som möjligt”, säger Matti Kokkila, Projektledare på Eforas resultatenhet i Uleåborg. ¨

Den tekniska distributören Ahlsell har varit inblandad i Eforas projekt ända från början. På bild (från vänster): Ahlsells områdeschef Juha Laukka och Key Account Manager Teemu Paaso, med Eforas Matti Kokkila och Konecranes Försäljningschef Jarkko Hemmi.